Δικαστική πληροφορία και κοινωνική είδηση

  Εισαγωγή Στην πολύ πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ, στη M.L. and W.W. v. Germany (αιτήσεις αρ. 60798/10 και 65599/10), δεν διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (σεβασμός στην ιδιωτική ζωή) από τη μη επίτρεψη της ανωνυμοποίησης (παρόλο που η ανωνυμοποίηση συνιστά μέτρο ηπιότερο από την ολική αφαίρεση) των προσωπικών δεδομένων των προσφευγόντων από τα […]

Read More…

Οριζόντιος αποκλεισμός και τεκμήριο της αθωότητας

Ένα από τα ενδιαφέροντα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διαδικασία εξέτασης του ενδεχομένου επιβολής οριζόντιου αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και που αποτυπώθηκαν στη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Αποκλεισμού (η οποία διατίθεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το περιεχόμενό της) (και που μάλλον θα εξακολουθήσει να απασχολεί, πλέον δικαστικά), ήταν, μεταξύ άλλων, […]

Read More…

Δημοσιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων στο διαδίκτυο και προσωπικά δεδομένα

Έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να μην αποστέλνει τις δικαστικές του αποφάσεις στις υφιστάμενες βάσεις νομικής πληροφόρησης, μέχρι να καθοριστεί το πλαίσιο της δημοσιοποίησής τους, που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ακόμα κι αν (κατά την άποψη κάποιων) η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται άμεσα ή τεχνικά με […]

Read More…