Η Δικαιοσύνη στην επικαιρότητα: ένα σύντομο σχόλιο

Ο λαϊκισμός είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που συζητείται τα τελευταία χρόνια σε συνάρτηση με τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου (Arato, 2017; Thiruchelvam, 2018) ή αντίστοιχα με τον δικαστικό λαϊκισμό (βλ. τάσεις ικανοποίησης του κοινού και πρόκλησης αισθήματος κοινής αποδοχής και επευφημίας, συχνά εκφεύγοντας και από το δεδομένο πλαίσιο νομιμότητας, κ.λπ.) ή τη λαϊκίστικη απαίτηση […]

Read More…

Whistleblowing / Καταύδηση: Ηθικονομικές προεκτάσεις

  (πλαίσιο: χαλαρές συζητήσεις για θέματα επικαιρότητας με φοιτητές και νέους νομικούς 12.01.2019) Τι είναι το «whistleblowing»; Ο αγγλικός όρος “whistleblowing” ή «whistle-blowing» (blow the whistle), αμφίβολης ιστορικής προέλευσης, φαίνεται να αναδείχθηκε περισσότερο από τα ΜΜΕ, από τα οποία ίσως προτιμήθηκε και λόγω της ηχητικής του. Σταδιακά έτυχε αναγνώρισης ώστε να τον βλέπουμε πλέον σε […]

Read More…

Ο νόμιμος/δικαστικός τόκος στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις: η ανάγκη για εννοιολογικούς διαχωρισμούς και πρακτικές διευκολύνσεις

Με διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε την 21.12.2018 και δημοσιεύθηκε χθες, 28.12.2018, δια της Κ.Δ.Π. 375/2018, δυνάμει του άρθρου 33 § 4 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60, το ύψος του δικαστικού επιτοκίου (κοινώς νόμιμος τόκος που επιδικάζεται από το δικαστήριο σε ορισμένες περιπτώσεις) μειώθηκε στο 2%, από την 01.01.2019. Το δικαστικό επιτόκιο έχει δεχθεί […]

Read More…