Ένα βήμα προς τον έμμεσο δικαστικό έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ μέσα από τη Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2)

Μια από τις σημαντικές αποφάσεις που εξέδωσε το ΕΔΔΑ, στην ευρεία σύνθεσή του (Grand Chamber), είναι η Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) (αίτηση αρ. 19867/12) ημερομηνίας 11.07.2017, η οποία δημιουργεί την εντύπωση ότι προσπαθεί να απαντήσει με έναν διαφορετικό τρόπο, μέσα από τις ήδη υφιστάμενες νομολογιακές αρχές, σε ένα διαχρονικά ανοιχτό ζήτημα· αυτό της […]

Read More…

Μια «παράξενη» θεώρηση του ΕΔΔΑ για τη δικαστική αμεροληψία και ανεξαρτησία

Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον και μαζί κάποια ανησυχία η σημερινή απόφαση του ΕΔΔΑ στην Ramljak v. Croatia (αίτηση αρ. 5856/13) (27.06.2017)· μια υπόθεση που αφορά στη δικαστική αμεροληψία και ανεξαρτησία. Την αφορά με έναν ίσως «επικίνδυνο» τρόπο, ιδίως εάν επιχειρήσει, κανείς, να εφαρμόσει τη λογική αυτή του ΕΔΔΑ σε Κυπριακά (και όχι μόνον) δεδομένα. Η προσφεύγουσα […]

Read More…

Το ΕΔΔΑ ξανά επί του δικηγορικού ήθους

Στις Jankauskas v. Lithuania (αρ. 2) (αίτηση αρ. 50446/09) and Lekavičienė v. Lithuania (αίτηση αρ. 48427/09), που εξέδωσε σήμερα (27.06.2017) το ΕΔΔΑ, δεν διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (σεβασμός στην ιδιωτική ζωή), με τούτη τη πτυχή του οποίου, πάντως, καταρχάς συνυφαίνεται η επαγγελματική φήμη του ατόμου. Ευρύ, ως είναι, το άρθρο 8, είναι γνωστό ότι περιλαμβάνει και πτυχές της επαγγελματικής ζωής (βλ. […]

Read More…