Κύπρος: Από την 01.08.2017 σε ισχύ οι νόμοι για τα κοινωνικά δικαιώματα του πατέρα και των κοινωνικών γονέων (εκ της χρήσης παρένθετης μητέρας)

Σήμερα, δημοσιεύθηκε ένα σημαντικό πακέτο νόμων για το Κυπριακό νομικό σύστημα και την εν γένει κοινωνική πολιτική του τόπου, με ισχύ από 01.08.2017, το οποίο (μεταξύ άλλων) διασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα (επιδόματα και άδειες), αφενός των ασφαλισμένων (ή αναλόγως ασφαλισμένων μισθωτών) γυναικών που έχουν αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, αφετέρου τα ίδια των ασφαλισμένων (ή […]

Read More…

Δικαιωματίες

Νομίζουμε ότι έχουμε «δικαιώματα». Να απαιτούμε, να θυμώνουμε, να (κατα)κρίνουμε· ένα σωρό δικαιώματα. Είμαστε από την κορυφή μέχρι τα πέλματα γεμάτοι δικαιώματα. Πριν από πολύ καιρό, κατά τη διάρκεια ενός κοινού κινηματογραφικού θεάματος με σχετικότητα, ένας δικός μου άνθρωπος, μη νομικός, που συνήθως δεν μιλά πολύ, είχε κάνει το εξής σιγανόφωνο σχόλιο: «τούτα τα δικαιώματα […]

Read More…

Το δικαίωμα έφεσης στις αστικές υποθέσεις: Ποιος περιορισμός;

Την 21.07.2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017, Ν.109(Ι)/2017, ο οποίος αντικαθιστά το άρθρο 25 § 1 του βασικού Νόμου (Ν.14/60). Το άρθρο 25 § 1 του περί Δικαστηρίων Νόμου, Ν. 14/60 πριν την τροπολογία προέβλεπε ότι: «Τηρουμένου του διαδικαστικού κανονισμού, κάθε απόφαση ή διαταγή δικαστηρίου που ασκεί […]

Read More…