Πληρωμή επί Δικαστηρίω: ένα διαχρονικά χρήσιμο δικονομικό εργαλείο

Στην πρόσφατη Κυριάκου ν. Πιλόττου, Πολ. Εφ. 98/2012, ημερομηνίας 14.03.2018, το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να ανασκοπήσει το εργαλείο της πληρωμής επί δικαστηρίω (payment into court), που προβλέπει η Δ. 22 των Διαδικαστικών Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), παρέχοντας, ταυτόχρονα, και μια βάση για μια κάπως πιο εκσυγχρονιστική ματιά και περαιτέρω ανάδειξη της χρησιμότητάς του και […]

Read More…

Οι δίκες των σκιτσογράφων – 7

Εφημερίδα «Πολίτης» 11.03.2018 προσπαθώντας, μάλλον, ο σκιτσογράφος, να απεικονίσει τους κάπως αργούς ρυθμούς απονομής της αστικής δικαιοσύνης στην Κύπρο, όπως συζητήθηκαν σε σχετική ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Την 18.03.2018, η ίδια εφημερίδα, συνεχίζοντας τον σχολιασμό επί του θέματος, δια νέων συνεντεύξεων, επανέλαβε την απεικόνιση της δικαιοσύνης με τη μορφή της χελώνας. Τη δεύτερη φορά, θα μπορούσε να […]

Read More…

Ρήτρα διαιτησίας και η αυτονομία του δικαίου της Ένωσης

Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον η σημερινή (06.03.2018) απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-284/16 Slowakische Republik κατά Achmea BV, όπου εξετάστηκε η συμβατότητα, με τη ΣΛΕΕ, ρήτρας διαιτησίας σε μια διακρατική συμφωνία που είχαν συνάψει κράτη μέλη (Κάτω Χώρες και Σλοβακία) για την ενίσχυση και προστασία των επενδύσεων, κρίνοντας, τελικά, ότι αυτή δεν είναι συμβατή εφόσον θίγει […]

Read More…