Θέματα επίδοσης στις «ιδιωτικές εκποιήσεις», η γενικότερη νομική εκτροπή και διεπιστημονικοί τρόποι επίλυσης βασισμένοι στην επικοινωνία

. Εισαγωγή Τον τελευταίο καιρό, τα Δικαστήρια έχουν «κατακλυστεί» με υποθέσεις εκποιήσεων, ειδικότερα με αιτήσεις – εφέσεις που συνιστούν τις αντιδράσεις των ενυπόθηκων οφειλετών ή και άλλων ενδιαφερόμενων σε ειδοποιήσεις των ενυπόθηκων πιστωτών για εκποίηση, με βάση τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, Ν. 9/65, ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 142(Ι)/2014. Η τελευταία τροπολογία […]

Read More…

Το ένδικο μέσο προσβολής του εκδοθέντος εντάλματος Certiorari

Όπως επαναλήφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο (πρωτοβάθμια δικαιοδοσία) στη Re Bank of Cyprus Public Co Ltd, Πολιτική Αίτηση 95/2017, ημερομηνίας 13.02.2018 στη βάση υφιστάμενου προηγούμενου σε σχέση με το δικονομικό καθεστώς που διέπει το προνομιακό ένταλμα Certiorari, ένα ένταλμα τύπου Certiorari, που εκδίδεται λόγω παράλειψης εμφάνισης αυτού που δηλώνει πρόθεση να ενστεί και επιπροσθέτως λόγω παράλειψης […]

Read More…

Το μέλλον της δικαστηριακής δικηγορίας, το επάγγελμα και το «ανθρώπινο στοιχείο» (human element)

Πρόσφατα, έπρεπε να εξηγηθεί, σ’ έναν διάλογο με νομικούς άλλων ειδικοτήτων και οικονομολόγους με θέμα (ένα εκ των θεμάτων) την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία, ότι  η καινοτομία στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης, των ασυνήθιστων αδικιών και της γενικότερης αποξένωσης, είναι η εστίαση κι η ανάπτυξη των σημείων επαφής με […]

Read More…