Επισημάνσεις σχετικά με την επιβολή «φόρου κοιμητηρίου» σε νομικά πρόσωπα

Έτυχε παρατήρησης ότι αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης επιβάλλει «φόρο κοιμητηρίου» σε νομικά πρόσωπα. Επειδή αυτός ο φόρος επιβάλλεται μαζί με άλλου είδους επιβαρύνσεις σε κοινό λογαριασμό και είναι και πολύ μικρό ποσό ως κατανέμεται, ενδεχομένως να μην τυγχάνει της προσοχής ή εάν τύχει της προσοχής να μην θεωρηθεί σημαντικό να οδηγήσει σε άλλα διαβήματα. Αυτό δεν […]

Read More…

Αναζητώντας ένα σύγχρονο δίκαιο της απόδειξης

H Bankers’ Books Evidence Act 1879, στην οποία ακόμα παραπέμπει και ο περί Αποδείξεως Νόμος Κεφ. 9, και όχι μόνον, εκείνο που προέβλεψε και προβλέπει, ήταν βασικά μία εξαίρεση στον κανόνα της μη αποδοχής της εξ ακοής μαρτυρίας, ορίζοντας ότι, τηρουμένων κάποιων επιμέρους προϋποθέσεων, το αντίγραφο μίας καταχώρισης σε ένα τραπεζικό βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί […]

Read More…

Φθόνος, αδικία, δικαιοσύνη

Ο φθόνος είναι μία, κατά τις θρησκείες, (κακή και επικίνδυνη) κοσμική δήλωση, στη βάση της οποίας ο άνθρωπος αρνείται το σύστημα διανομής (των καλών του κόσμου) που επιλέγει ο Θεός και θεωρεί ότι τα καλά ή τα αγαθά στον κόσμο (ή αυτά που ο κοινωνικός άνθρωπος θεωρεί τέτοια) πρέπει να διανέμονται κατά ένα ίσο τρόπο […]

Read More…