Τέχνη & Δίκαιο

Η σχέση του δικαίου με τις τέχνες συζητείται σε διάφορα επίπεδα, σ’ έναν διάλογο που δεν φαίνεται να έχει κάποιο τέλος.

Στην ενότητα αυτή η προτεραιότητα ανήκει στις τέχνες των νομικών. Είναι καλοδεχούμενα τα έργα των νομικών, για παρουσίαση. Αυτά μπορεί να είναι μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, καλλιτεχνικές φωτογραφίες, μουσικά έργα ή μουσικές εκτελέσεις, πίνακες ζωγραφικής, animation, comics, και άλλα.

Ο σκοπός αυτού του χώρου δεν είναι μόνον η ελευθερία της έκφρασης με επιστημονικούς όρους για την ανάπτυξη και την προώθηση συγκεκριμένων επιστημών, αλλά και η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης των νομικών.

Η καλλιτεχνική υπόσταση του ιδίου του νομικού ή η νομική ιδιότητα του ιδίου του καλλιτέχνη συνιστά μάλλον και μια αυθεντική πτυχή της σχέσης «δίκαιο και τέχνες».