Το ΔΕΕ επί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των οδοντιάτρων

Το ΔΕΕ, στη σημερινή απόφασή του, στην υπόθεση C-339/15 Luc Vanderborght, μάλλον απελευθέρωσε, κάπως, τα στενά πλαίσια επικοινωνίας των υπηρεσιών (κοινώς «διαφήμισης») των οδοντιάτρων στο Βέλγιο, και όχι μόνον, βέβαια, εάν μπούμε στη διαδικασία συνειρμών σε σχέση με τη «διαφήμιση» του ιατρικού επαγγέλματος γενικά και με ό,τι ισχύει στα επιμέρους κράτη – μέλη για το θέμα αυτό.

Όπως αποφάσισε το ΔΕΕ, σε ερώτημα του Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (ολλανδόφωνο πρωτοδικείο Βρυξελλών, ποινικό τμήμα), δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, ήτοι με το άρθρο 56 ΣΛΕΕ και την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ 2000, L 178, σ. 1), μια γενική και απόλυτη απαγόρευση οποιασδήποτε διαφήμισης για υπηρεσίες στοματικής υγειονομικής και οδοντιατρικής περίθαλψης.

Οι σκοποί της προστασίας της δημόσιας υγείας και της αξιοπρέπειας του οδοντιατρικού επαγγέλματος δύνανται, πάντως, να δικαιολογήσουν περιορισμό των μορφών και της επιμέρους λεπτομερούς διαμόρφωσης των χρησιμοποιούμενων από τους οδοντιάτρους επικοινωνιακών εργαλείων. Στο Βέλγιο, όμως, υπάρχει πλήρης απαγόρευση κάθε διαφήμισης υπηρεσιών στοματικής υγειονομικής και οδοντιατρικής περίθαλψης και επιβάλλονται απαιτήσεις διακριτικότητας τις οποίες πρέπει να πληροί η προοριζόμενη για το κοινό πινακίδα οδοντιατρείου.

Ο οδοντίατρος, που ήταν εγκατεστημένος στο Βέλγιο, στην προκειμένη περίπτωση, και ποινικά διωκόμενος από τις Βελγικές αρχές, απλά προέβη σε διαφήμιση για υπηρεσίες οδοντιατρικής περίθαλψης, ήτοι εγκατέστησε διαφημιστικό πλαίσιο με τρεις τυπωμένες όψεις, όπου αναγραφόταν το όνομά του, η ιδιότητά του ως οδοντιάτρου, η διεύθυνση του δικτυακού τόπου του και ο αριθμός κλήσης του ιατρείου του. Έπειτα, δημιούργησε δικτυακό τόπο με τον οποίο ενημέρωνε τους ασθενείς σχετικά με τα διάφορα είδη θεραπευτικών αγωγών που προσέφερε στο ιατρείο του και δημοσίευσε διαφημιστικές καταχωρίσεις σε τοπικές εφημερίδες.

Το ΔΕΕ έκρινε ότι οι οποιοιδήποτε κανόνες οριοθέτησης των επικοινωνιακών εργαλείων των οδοντιάτρων δεν μπορούν να ενέχουν γενική και απόλυτη απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαδικτυακής διαφήμισης σκοπούσας στην προώθηση της δραστηριότητας ενός οδοντιάτρου. Τέτοιοι περιορισμοί, στον βαθμό που περιορίζουν τη δυνατότητα των προσώπων που ασκούν τη δραστηριότητα αυτή να γίνουν γνωστά στην εν δυνάμει πελατεία τους και να προωθήσουν τις υπηρεσίες τις οποίες προτίθενται να προσφέρουν στην πελατεία αυτή συνιστούν περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υπόκειται μεν σε περιορισμούς (π.χ. απαγόρευση εντατικής χρήσης διαφημίσεων ή επιλογής διαφημιστικών μηνυμάτων με επιθετικό χαρακτήρα ή και δυνάμενων να παραπλανήσουν τους ασθενείς ως προς τις προσφερόμενες θεραπείες, ή διαφήμισης που είναι ικανή να σπιλώσει την εικόνα του οδοντιατρικού επαγγέλματος ή να αλλοιώσει τη σχέση μεταξύ των οδοντιάτρων και των ασθενών τους και διευκολύνοντας την πραγματοποίηση ακατάλληλων ή περιττών θεραπειών, ή που παραβλάπτει την προστασία της υγείας και προσβάλει την αξιοπρέπεια του οδοντιατρικού επαγγέλματος, κλπ.), αλλά όχι σε πλήρη (γενική και απόλυτη) απαγόρευση και όχι ασύνδετα από το μέτρο που είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός.

Στην περίπτωση του Βελγίου, οι σκοποί αυτοί θα μπορούσαν να επιτευχθούν με λιγότερο περιοριστικά μέτρα, τα οποία θα οριοθετούσαν, κατά τρόπο ενδεχομένως στενό, τις μορφές και την επιμέρους λεπτομερή διαμόρφωση που μπορούν νομίμως να προσλάβουν τα χρησιμοποιούμενα από τους οδοντιάτρους επικοινωνιακά εργαλεία.

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.