Το ένδικο μέσο προσβολής του εκδοθέντος εντάλματος Certiorari

Όπως επαναλήφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο (πρωτοβάθμια δικαιοδοσία) στη Re Bank of Cyprus Public Co Ltd, Πολιτική Αίτηση 95/2017, ημερομηνίας 13.02.2018 στη βάση υφιστάμενου προηγούμενου σε σχέση με το δικονομικό καθεστώς που διέπει το προνομιακό ένταλμα Certiorari, ένα ένταλμα τύπου Certiorari, που εκδίδεται λόγω παράλειψης εμφάνισης αυτού που δηλώνει πρόθεση να ενστεί και επιπροσθέτως λόγω παράλειψης καταχώρισης ή προβολής λόγων ένστασης την ημέρα που είναι ορισμένη η σχετική δια κλήσεως αίτηση, δεν μπορεί να παραμεριστεί με τον ίδιο τρόπο που παραμερίζεται μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε ερήμην ή λόγω παράλειψης καταχώρισης δικογράφου, με βάση τους Διαδικαστικούς Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ). Οι ΚΠολΔ δεν έχουν εφαρμογή στη διαδικασία έκδοσης εντάλματος Certiorari κι οι ίδιοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον «παραμερισμό» του. Οι εφαρμοζόμενοι διαδικαστικοί κανονισμοί σε περιπτώσεις ενταλμάτων Certiorari είναι οι παλαιοί αγγλικοί διαδικαστικοί κανονισμοί που ίσχυαν πριν από τον χρόνο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αυτοί προνοούν το ένδικο μέσο της έφεσης.

Πέραν της προαναφερόμενης απόφασης του Δικαστηρίου, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας παραμερισμού, ήταν η εισήγηση (αναμενόμενα η απόφαση δεν εισήλθε εις βάθος), ότι το ένταλμα Certiorari (writ of Certiorari), που παρέχεται διορθωτικά, προνομιακά κι εξαιρετικά, δεν συνιστά, ακριβώς, «απόφαση» ή «διάταγμα» που μπορεί να τύχει «παραμερισμού» (set-aside) από το Δικαστήριο που το εξέδωσε, γενικά.  Δεν μπορεί το Δικαστήριο να τεθεί έναντι στη δική του νομική διαπίστωση, που ήδη οδήγησε στην παρέμβαση στην εκκρεμή διαδικασία του κατώτερου Δικαστηρίου και στη διόρθωση του λάθους, και να αναιρέσει αυτή τη διαπίστωση, πλάθοντας ξανά, το ίδιο, την ίδια δικαστική ενέργεια του κατώτερου δικαστηρίου που είχε προσβληθεί, αυτή τη φορά ως σωστή (εμμέσως θετική ενέργεια). Δεν μπορεί να υποκαταστήσει το πρωτόδικο δικαστήριο ενεργώντας θετικά, στον βαθμό που ο «παραμερισμός» ή ακύρωση του εντάλματος Certiorari που ήταν ακυρωτικό σημαίνει επαναφορά της ακυρωμένης δικαστικής ενέργειας και η επαναφορά, συνιστά θετική πράξη ταυτόσημη ή με την ίδια ενέργεια που έχει η έκδοση. Η γενικευμένη άποψη ήταν ότι, το Ανώτατο Δικαστήριο, στη διαδικασία του Certiorari, δεν έχει αυτή την εξουσία, να ανατρέπει προηγούμενη διορθωτική του παρέμβαση. Με την έννοια ότι, ακόμα κι έφεση να γίνονταν (ορθό ένδικο μέσο) και το εφετείο να έλεγε ότι το ένταλμα Certiorari κακώς εκδόθηκε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και τότε, δεν θα μπορούσε να γίνει επαναφορά ακυρωθέντων διαταγμάτων από το ίδιο το εφετείο, το οποίο θα εξαντλούσε το έργο του στη νομική διαπίστωση εάν ορθά ή λάθος έγινε η παρέμβαση και η ακύρωση· έπειτα μόνον έκδοση από το Επαρχιακό Δικαστήριο θα μπορούσε να ακολουθήσει, δυνάμει νέας αίτησης του μέρους που χρειάζεται την έκδοση των ακυρωθέντων (λανθασμένα στη βάση τέτοιας δευτεροβάθμιας διαπίστωσης) διαταγμάτων. Ειδικότερα, μετά την παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη διόρθωση του λάθους, η δικαιοδοσία επιστρέφει στο Επαρχιακό Δικαστήριο, που είναι το μόνο αρμόδιο να εκδώσει ή επαναεκδώσει οποιαδήποτε διατάγματα.

Όσον αφορά το «δικαίωμα ακρόασης» που δίνεται στη διαδικασία έκδοσης του εντάλματος Certiorari, η εισήγηση ήταν, επίσης, ότι τούτο εξυπηρετεί την περίπτωση όπου το Δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη του περαιτέρω γεγονότα για να διαφοροποιήσει την προκαταρκτική του διαπίστωση, που  ήδη σχηματίζεται δια της μονομερώς χορηγούμενης άδειας. Δια του εντάλματος Certiorari, από τη στιγμή που θα γνωστοποιηθεί το διάβημα και θα δοθεί η δυνατότητα ακρόασης, δεν ανοίγεται δρόμος για διεξαγωγή νέας διαγνωστικής δίκης επί νομικού σημείου· ούτε τέτοια νοείται. Ούτε η «ερημοδικία» έχει την έννοια που έχει σε μια διαγνωστική δίκη επί πραγματικής διαφοράς μεταξύ διαδίκων. Το Ανώτατο Δικαστήριο (πρωτοβάθμια δικαιοδοσία του) ασκεί προνομιακή εξουσία να παρέμβει στο έργο του κατώτερου Δικαστηρίου και να διορθώσει κάποιο λάθος, εξουσία, που, λόγω του είδους της, δεν μπορεί να εμποδιστεί από διαφωνούντα διάδικο, που απλά έχει ανάγκη να επωφεληθεί του λάθους και να διαιωνίσει τη διαδικασία (ενώ η διαδικασία στο κατώτερο δικαστήριο συνεχίζεται). Σε μια τέτοια διαδικασία, αρκεί να δοθεί το δικαίωμα ακρόασης με τη δια κλήσεως ειδοποίηση της αίτησης, και, κατά τα λοιπά, η διαδικασία ακρόασης της αίτησης είναι άμεση, ως επείγουσα, και με δυνατότητα προφορικής ένστασης ή προσθήκης πρόσθετων λόγων σχετικών με το αίτημα παρέμβασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο έργο του κατώτερου δικαστηρίου πριν την ολοκλήρωσή του για σκοπούς διόρθωσης.

 

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.