Σώρευση ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, η αρχή «ne bis in idem», οι περιορισμοί, κι οι περιορισμοί των περιορισμών

Το ΔΕΕ, στις σημερινές αποφάσεις του, στις υποθέσεις C-524/15 Luca Menci, C-537/16 Garlsson Real Estate SA κ.λπ. κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) και στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-596/16 Enzo Di Puma κατά Consob και C-597/16 Consob κατά Antonio Zecca, εξέτασε την αρχή «ne bis in idem» (ουδείς μπορεί να διωχθεί ή να καταδικασθεί ποινικά δύο φορές για την ίδια παράβαση), με αναφορά στη σώρευση «ποινικών διώξεων/κυρώσεων» και «διοικητικών διώξεων/κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα» για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, και σε συνάρτηση με την αρχή της αναλογικότητας.
.
Η αρχή «ne bis in idem» μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς χάριν της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των χρηματοπιστωτικών αγορών της. Εντούτοις, τέτοιοι περιορισμοί δεν πρέπει να βαίνουν πέραν των ορίων του απολύτως αναγκαίου για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
.
Μια εθνική ρύθμιση που επιτρέπει τη σώρευση διώξεων και κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα πρέπει:
.
(α) Να επιδιώκει σκοπό γενικού συμφέροντος δυνάμενο να δικαιολογήσει μια τέτοια σώρευση διώξεων και κυρώσεων, δεδομένου ότι αυτές οι διώξεις και αυτές οι κυρώσεις πρέπει να επιδιώκουν συμπληρωματικούς σκοπούς,
.
(β) Να περιέχει σαφείς και ακριβείς κανόνες που να παρέχουν στον πολίτη τη δυνατότητα να προβλέψει ποιες πράξεις και ποιες παραλείψεις δύνανται να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας τέτοιας σώρευσης διώξεων και κυρώσεων,
.
(γ) Να διασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των διαδικασιών προκειμένου να μειωθεί στο απολύτως αναγκαίο η πρόσθετη επιβάρυνση που συνεπάγεται αυτή η σώρευση διαδικασιών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, και
.
(δ) Να διασφαλίζει ότι η αυστηρότητα του συνόλου των επιβαλλομένων κυρώσεων περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο σε σχέση προς τη σοβαρότητα της παράβασης.
.
Εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εκτιμήσει εάν οι απαιτήσεις αυτές και να βεβαιωθεί ότι οι επιβαρύνσεις που απορρέουν in concreto για το εμπλεκόμενο πρόσωπο από μια τέτοια σώρευση δεν είναι υπέρμετρες σε σχέση προς τη σοβαρότητα της διαπραχθείσας παράβασης.
.
Με αναφορά στις συγκεκριμένες υποθέσεις, ο σκοπός της διασφάλισης της είσπραξης του συνόλου του οφειλόμενου ΦΠΑ στο έδαφος των κρατών μελών ή και ο σκοπός της προστασίας της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης και της εμπιστοσύνης του κοινού στα χρηματοπιστωτικά δύνανται να δικαιολογήσουν τη σώρευση διώξεων και κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η συναφής ιταλική ρύθμιση για τη διασφάλιση του τελευταίου σκοπού, υπό την επιφύλαξη της διάγνωσης από το εθνικό δικαστήριο, ενδεχομένως να είναι αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης (η ποινική κύρωση φαίνεται να μπορεί να καταστείλει αφ’ εαυτής την παράβαση κατά τρόπο αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό).
.
Τέλος, όσον αφορά την ισχύ του δεδικασμένου αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου στη διοικητική διαδικασία, οσάκις υφίσταται αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με την οποία διαπιστώνεται η ανυπαρξία παράβασης, η εξακολούθηση διαδικασίας για την επιβολή διοικητικού προστίμου ποινικού χαρακτήρα θα ήταν ασυμβίβαστη με την αρχή «ne bis in idem». Σε μια τέτοια περίπτωση, η εξακολούθηση της διαδικασίας αυτής θα έβαινε προδήλως πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του σκοπού της προστασίας της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης και της εμπιστοσύνης του κοινού στα χρηματοπιστωτικά μέσα.
.
.
Πηγή: Curia

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.