Επαναφορά της ουσιαστικής ισχύος των διατάξεων του Νόμου για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Επειδή από τον τρόπο που ο νομοθέτης επέλεξε τη δυνατότητα άρσης της αναστολής των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου Ν. 69(I)/2015, η οποία είχε επιβληθεί με την τροπολογία Ν. 194(Ι)/2015 που ενσωματώθηκε στον βασικό νόμο, αυτή να γίνει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν είναι εφικτό για τον αναγνώστη του νόμου (του άρθρου 53) να γνωρίζει εάν έχει αρθεί ή όχι η αναστολή, να λεχθεί ότι:

Στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 06.09.2017, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η ισχύς των διατάξεων των ακόλουθων άρθρων επαναρχίσει από τις 06.9.2017, και η απόφασή του δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα μεταγενέστερα, την 15.09.2017:

(α) Άρθρο 21(2), 21(3): αξιολόγηση από το Συμβούλιο των περιπτώσεων που ζητούνται εξαιρέσεις ως προς το άνω όριο ηλικίας φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής.

(β) Άρθρο 21(5): αξιολόγηση εγγεγραμμένου ψυχίατρου για τα μονήρη άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί με μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στη δεσμία αρμοδιότητα του Συμβουλίου στον εν λόγω θέμα.

(γ) Άρθρο 22(1): εξασφάλιση έγκρισης από το Συμβούλιο των περιπτώσεων ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας.

(δ) Άρθρο 23: διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου ΙΥΑ για απόκτηση τέκνου με παρένθετη μητέρα.

(ε) Άρθρο 24: έκδοση διατάγματος παρένθετης μητρότητας από το δικαστήριο.

(στ) Άρθρο 21(6), 21(7), 21(8), 21(9): διοικητικά πρόστιμα και ποινικά αδικήματα που προκύπτουν όταν γίνει παράβαση των διατάξεων που αφορούν στις υποπαραγράφους (α) και (β), πιο πάνω.

Ορθότερο, μάλλον (από το να δίδεται ουσιαστική ισχύς σε διατάξεις τυπικού νόμου με απλή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και δη πριν από τη δημοσίευσή της), θα ήταν να τροποποιηθεί το άρθρο 53 (5) εκ νέου ή να καταργηθεί η συγκεκριμένη παράγραφος. Επειδή κι ένα δικαστήριο εφαρμόζει νόμους κι οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, που δεν είναι κανονισμοί που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου (κανονιστικές διοικητικές πράξεις), δεν έχουν και την ισχύ νόμου.

Όσον αφορά τη δικαστική διαδικασία με βάση την οποία εκδίδεται διάταγμα παρένθετης μητρότητας από το δικαστήριο, ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος Ν. 23/1990 ακόμα δεν έχει τροποποιηθεί για να δοθεί στο Οικογενειακό Δικαστήριο ρητά η συγκεκριμένη καθ’ ύλην δικαιοδοσία. Στον περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμο Ν. 69(I)/2015 λείπει, από την ερμηνευτική διάταξη ή από αλλού, ο ορισμός της έννοιας «δικαστήριο», ώστε να ορίζεται ότι αυτό συνιστά το Οικογενειακό Δικαστήριο της τάδε Επαρχίας ή άλλο Δικαστήριο, το οποίο να μπορεί να αντλήσει από εκείνο τον νόμο τη δικαιοδοσία του. Όπως δεν τροποποιήθηκε εξάλλου ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος Ν. 187/1991, ώστε να περιληφθούν διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία προσβολής της μητρότητας, που προνοεί ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμος Ν. 69(I)/2015.

Σε γενικές γραμμές, έχουν παρέλθει τρία ολόκληρα χρόνια από τη θέση σε ισχύ του συγκεκριμένου νόμου, αναλώθηκαν όλα για να ετοιμαστούν έγγραφα του Συμβουλίου ΙΥΑ, το οποίο παρεμπιπτόντως χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, και μέχρι στιγμής εξακολουθεί να υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία πλήρους ετοιμότητας για την εφαρμογή του.

 

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.