Καταχώριση τροποποιημένης υπεράσπισης συνεπεία τροποποίησης της απαίτησης

Χρειάζεται λίγη προσοχή με τη νέα Δ. 30 σε περίπτωση τροποποίησης Έκθεσης Απαίτησης χωρίς άδεια του Δικαστηρίου με βάση τη Δ. 25, όταν ήδη έχει καταχωριστεί Έκθεση Υπεράσπισης πριν από την τροποποίηση. Με δεδομένο ότι δεν είναι υποχρεωμένος, ο εναγόμενος, να καταχωρίσει τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης ή εκ νέου την ίδια με την αρχική του Έκθεση Υπεράσπισης, επειδή ο ενάγων τροποποίησε. Το διάβημα του ενάγοντος να τροποποιήσει δεν δημιουργεί υποχρέωση του εναγόμενου σε σχέση με το περιεχόμενο του δικού του δικογράφου.

Ασχέτως με το αυτοτελές δικαίωμα του εναγόμενου, επίσης με χρήση της Δ. 25, ως έχει, να τροποποιήσει επίσης εκτεταμένα το δικό του δικόγραφο, εάν θέλει, υπερβαίνοντας πλέον και τον λόγο της  Squire v. Squire (1972) 1 All ER 891, σε σχέση με την τροποποίηση κατόπιν διατάγματος τροποποίησης και την έκταση της τροποποίησης της Έκθεσης Υπεράσπισης με βάση και τις τροποποιήσεις της Έκθεσης Απαίτησης. Που όμως εξακολουθεί να χρησιμεύει και επί του σημείου ο λόγος της Squire. Ότι, δηλαδή, ο εναγόμενος δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης, εάν θεωρεί ότι όλα τα θέματα που έχουν εισαχθεί δια της τροποποίησης της Έκθεσης Απαίτησης έχουν απαντηθεί ήδη στην καταχωρισμένη Έκθεση Υπεράσπισης.

Η Δ. 25, κ. 2, αναφερόμενη στην τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης για να προβλέψει προθεσμία, εννοεί όπου τέτοια Έκθεση Υπεράσπισης χρειάζεται, με την έννοια ότι δεν εισάγει υποχρέωση του εναγόμενου να καταχωρίσει τέτοια τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης οπωσδήποτε. Διαφοροποίηση ενδεχομένως να υπάρχει εκεί όπου η τροποποίηση της Έκθεσης Απαίτησης είναι εκτεταμένη ή εισάγει νέα σημεία, αλλά, και πάλι, εναπόκειται στον εναγόμενο να σπεύσει να ασκήσει κάποιο δικαίωμα που πάντως του δίνεται να τροποποιήσει ανάλογα την υφιστάμενη Έκθεση Υπεράσπισής του, δεν τον εξαναγκάζει η Δ. 25, κ. 2. Όπως, όμως, συνιστά και δικαίωμα του ενάγοντος να αιτηθεί απόφασης επί σημείων που δεν απαντώνται, εάν είναι τέτοια η απαίτησή του που μπορεί να το πράξει, σε περίπτωση παράλειψης καταχώρισης Έκθεσης Υπεράσπισης, όπου εκείνη υπάρχει, εάν ο εναγόμενος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να καταχωρίσει τέτοια τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης για να απαντήσει και στα νέα σημεία.

Το γεγονός, όμως, ότι ο εναγόμενος μπορεί να επιλέξει να βασιστεί στην αρχική του υπεράσπιση, εάν εκείνη τον καλύπτει, με τρόπο που μπορεί και να μην το γνωρίζει ο ενάγων (γιατί δεν θα του πει ο εναγόμενος ότι έτσι επιλέγει), που απλά καταχωρεί τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης και αναμένει, δημιουργεί και συμπλήρωση και κλείσιμο των δικογράφων μετά από τις 15 ημέρες που έχει, ο εναγόμενος, με βάση την Δ. 25, κ. 2, για να καταχωρίσει τέτοια τροποποιημένη ή και νέα (ως έχουν πράγματα) Έκθεση Υπεράσπισης. Έτσι, εάν ο ενάγων δεν εκδώσει κλήση για οδηγίες μέσα στην προθεσμία των 90 ημερών που προβλέπει η Δ. 30 από τέτοια συμπλήρωση δικογράφων, και ο εναγόμενος, επίσης, δεν αιτηθεί εντός των, δια της Δ. 30, περαιτέρω προβλεπόμενων 15 ημερών, μέσα στην τελικά πολύμηνη αναμονή του ενάγοντος για κάποια υποτιθέμενη Έκθεση Υπεράσπισης που πρέπει να καταχωρίσει ο εναγόμενος στην τροποποιημένη του Έκθεση Απαίτησης (που όμως ήδη υφίσταται), εκλαμβάνοντας τέτοια καταχώριση ως υποχρέωσή του, μπορεί να οδηγεί, τελικά, και στο να θεωρείται, η αγωγή του ενάγοντος, εγκαταλειφθείσα.

Δεν συνιστά, βέβαια, αυτή η συνέπεια και κάποιον εσωτερικό μηχανισμό να αποφεύγεται το φαινόμενο του άσκοπου επανανοίγματος της δικογραφίας, κάθε παραμονές συμπλήρωσης της προθεσμίας έκδοσης κλήσης για οδηγίες, με καταχώριση μιας τάχα τροποποιημένης Έκθεσης Απαίτησης για εντελώς επουσιώδη πράγματα. Εφόσον, ακόμα κι αν υπάρχει ήδη καταχωρισμένη υπεράσπιση και ο εναγόμενος όντως καλύπτεται από το υφιστάμενο δικόγραφο, η συμπλήρωση επέρχεται εκ νέου και η προθεσμία ξαναρχίζει από τότε εκ νέου, εφόσον δεν προβλέπεται και διαφορετικά. Εάν ο ενάγων καταχωρίσει στη σειρά τροποποιημένες Εκθέσεις Απαίτησης κάθε παραμονή λήξης της προθεσμίας για έκδοση κλήσης για οδηγίες, χωρίς ουσιαστικό λόγο (π.χ. για να αλλάξει κάποιες λέξεις), ροκανίζοντας ουσιαστικά τον χρόνο, εφόσον δεν «καταδικάζεται» και σε έξοδα, ο εναγόμενος, από την άλλη, δεν έχει εύκολα μέσα να σταματήσει αυτή την κατάσταση, παρά υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή δικογράφου, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις τέτοιας αίτησης.

Θα μπορούσε, ίσως, να υφίσταται η δυνατότητα έκδοσης κλήσης για οδηγίες, μετά τη συμπλήρωση των δικογράφων, και κατόπιν αίτησης του εναγόμενου, μέσα στην ίδια προθεσμία που έχει ο ενάγων, ασχέτως εάν τούτο συνιστά υποχρέωση του ενάγοντος. Να υφίσταται αντίστοιχο δικαίωμα του εναγόμενου να επισπεύσει έτσι την προώθηση μιας αγωγής στην οποία δεν ανταπαιτεί ή οτιδήποτε άλλο, απλά υπερασπίζεται τον εαυτό του και υπό τούτη την ιδιότητα, του εναγόμενου, θέλει να επέλθει η ουσιαστική διάγνωση των αστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών το συντομότερο δυνατόν. Το δικαίωμα του εναγόμενου να μην είναι μόνον ως προς το να διασώσει ή να αποφύγει την αγωγή του ενάγοντος, σε περίπτωση αμέλειας του ενάγοντος να εκδώσει κλήση για οδηγίες ενός των 90 ημερών, με το να αιτηθεί αίτησης για απόρριψη, η οποία να μπορεί να τύχει και χειρισμού ως κλήση για οδηγίες.

Βέβαια, η Δ. 30, δεν αναιρεί τέτοιο δικαίωμα του εναγόμενου δια της Δ. 31, κ. 2, εφόσον η τελευταία ακόμα υφίσταται χωρίς ανάλογη τροποποίηση (ίσως για να συνάδει καλύτερα με τα της Δ. 30), προβλέποντας τη δυνατότητα του εναγόμενου, εάν ο ενάγων παραλείψει να αιτηθεί τον ορισμό ακρόασης (όχι την έκδοση οδηγιών) εντός 1 μηνός, να αιτηθεί ο ίδιος ο εναγόμενος τέτοιο ορισμό ακρόασης (που όμως στον 1 μήνα θα έχει ακόμα χρόνο ο ενάγων να αιτηθεί κλήσης για οδηγίες με βάση την Δ. 30).

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.