Πληροφορίες [Ψ]Νομικά

 
logo

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τη σελίδα [Ψ]Νομικά και για το ενδιαφέρον σας για τη θεματολογία της.

Η ηλεκτρονική σελίδα [Ψ]Νομικά έχει ως σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της ελεύθερης επιστημονικής σκέψης και έκφρασης γύρω από το Δίκαιο, τη Βιοηθική και τη Νομική Ψυχολογία, και παρεμφερείς κλάδους.

Η δράση αυτή ξεκίνησε σε μη κερδοσκοπική βάση από τη νομικό – ερευνήτρια Χρίστια Α. Μίτλεττον, και πλέον συνιστά μέρος των σκοπών του Κέντρου Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας (ΜΔΒΝΨ) (ΗΕ 388364). Πληροφορίες για τον Οργανισμό δίνονται σε ξεχωριστό πεδίο.

Η σελίδα φιλοξενεί άρθρα, μελέτες, έρευνες, κείμενα και γενικά έργα σχετικά με τους τομείς με τους οποίους ασχολείται. Οι απόψεις και τα έργα που περιέχονται σ’ αυτή την σελίδα είναι προσωπικά, του εκάστοτε συντάκτη. Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής ουδόλως συνιστά παροχή συμβουλής ή άλλης υπηρεσίας προς οποιοδήποτε πρόσωπο και το κοινό που διαβάζει τα κείμενα και τις απόψεις που περιέχονται στην σελίδα αυτή θα πρέπει να απευθύνεται στον δικηγόρο του ή άλλο επαγγελματία της εκλογής του για να επιλύσει τυχόν συγκεκριμένο πρόβλημα.

Η αναπαραγωγή του περιεχομένου της σελίδας επιτρέπεται μόνον εφόσον συνοδεύεται από σαφή παραπομπή στην πηγή.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε χρειαστείτε σε σχέση με το περιεχόμενο της σελίδας αυτής, συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα.