Πληροφορίες

 
logo

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τη σελίδα αυτή και για το ενδιαφέρον σας για τη θεματολογία της.

Η σελίδα αυτή έχει ως σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της ελεύθερης επιστημονικής σκέψης και έκφρασης γύρω από το δίκαιο, το δίκαιο της υγείας – βιοηθική και τη νομική ψυχολογία (περιλαμβανομένης της θεραπευτικής δικαιοσύνης).

Η δράση αυτή γίνεται σε ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική βάση και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε ιδιωτική δικηγορική εταιρεία ή εμπορική ή επιχειρηματική πρακτική. Οι απόψεις και τα έργα που περιέχονται σ’ αυτή την σελίδα είναι προσωπικά, του εκάστοτε συντάκτη.

Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής ουδόλως συνιστά παροχή συμβουλής ή άλλης υπηρεσίας προς οποιοδήποτε πρόσωπο και το κοινό που διαβάζει τα κείμενα και τις απόψεις που περιέχονται στην σελίδα αυτή θα πρέπει να απευθύνεται στο δικηγόρο του ή άλλο επαγγελματία της εκλογής του για να επιλύσει τυχόν συγκεκριμένο πρόβλημα.

Η αναπαραγωγή του περιεχομένου της σελίδας επιτρέπεται μόνον εφόσον συνοδεύεται από σαφή παραπομπή στην πηγή.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε χρειαστείτε σε σχέση με το περιεχόμενο της σελίδας αυτής, συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα.

Advertisements