Η Τροποποίηση του Συστήματος Συναίνεσης στη Δωρεά Οργάνων και η Ενίσχυση της Αυτονομίας του Ατόμου

Η τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ζήτημα συναίνεσης στη δωρεά οργάνων θεωρείται σημαντική διότι ενισχύει και διατηρεί την αυτονομία του ατόμου. Πληθώρα βιβλιογραφίας αντικατοπτρίζει την παροχή συναίνεσης- συγκατάθεσης, όχι μόνο ως μέσο εξάσκησης της αυτονομίας και της προσωπικότητας του ατόμου, αλλά και ως τη διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος στο σεβασμό της ιδιωτικής […]

Read More…
Advertisements

Οι Aπαιτήσεις του ΕΔΑΔ σε θανάτους εντός των Νοσοκομειακών Οργανισμών

H έκταση του σεβασμού του δικαιώματος στη ζωή δεν κατοχυρώνεται μόνο από το λεκτικό του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και αντιστοίχως του Άρθρου 7 του Κυπριακού Συντάγματος. Το δικαίωμα αυτό τυγχάνει περαιτέρω νομολογιακής επέκτασης από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με αποτέλεσμα […]

Read More…
Advertisements

Το δικαίωμα αδιάκοπης ιατρικής φροντίδας και οι συνέπειες από τις αντιδράσεις της ΠΑΣΥΝΟ

Ποικίλα ερωτήματα φαίνεται να προκαλεί η σωρεία περιστατικών βίας κατά νοσηλευτών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Από δημοσιογραφικές πηγές (20.10.17) η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί 12 περιστατικά βίας σε διάστημα περίπου 1,5 χρόνου στα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου. Οι αντιδράσεις των νοσηλευτών φαίνονται ανθρώπινες και μερικές εξ΄ αυτών ήταν η προκηρυχθείσα δίωρη στάση […]

Read More…
Advertisements