Επαναφορά ουσιαστικής ισχύος των διατάξεων του Νόμου για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Επειδή από τον τρόπο που ο νομοθέτης επέλεξε τη δυνατότητα άρσης της αναστολής των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου Ν. 69(I)/2015, η οποία είχε επιβληθεί με την τροπολογία Ν. 194(Ι)/2015 που ενσωματώθηκε στον βασικό νόμο, αυτή να γίνει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της […]

Read More…

Περί κτήσης βουλευτικής έδρας

Έχουν ανταλλαχθεί διάφορες απόψεις (νομικές, πολιτικές και άλλες) σχετικά με το εάν μια βουλευτική έδρα ανήκει στον εκλεγόμενο βουλευτή ή στο κόμμα δια του οποίου ο συγκεκριμένος βουλευτής συμμετείχε στην εκλογική αναμέτρηση. Έπειτα, τι συμβαίνει εάν ο συγκεκριμένος βουλευτής δεν «καταλαμβάνει» την έδρα που κερδίζει. Από ορισμένες απόψεις η υποψία είναι ότι μπορεί να υπάρχει […]

Read More…

ΕΕ: Η πρόταση ψηφίσματος για την προστασία των παιδιών – μεταναστών

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που συζητήθηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τέθηκε σήμερα για ψηφοφορία είναι η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των παιδιών – μεταναστών ημερομηνίας 25.04.2018, που ακολούθησε τη διαδικασία ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης. Είχε προηγηθεί και η εκτενής ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 12.04.2017, η οποία περιείχε σημαντικές πληροφορίες σχετικά […]

Read More…