Μια κινητή δικαιοσύνη

Συνιστά μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία η πρόσφατη ανακοίνωση του Supreme Court (UK) ότι, ανά χρονικά διαστήματα, μέλη του θα ταξιδεύουν, θα εδρεύουν προσωρινά και θα συνεδριάζουν σε πόλεις άλλες από το Λονδίνο (από το Westminster, όπου είναι η μόνιμη έδρα του SC), έχοντας αρχίσει ήδη από το Edinburgh κατά την προεδρία του  Lord Neuberger και συνεχίζοντας υπό […]

Read More…

Ο νέος νομοθετικός ορισμός για τη θνησιγονία (stillbirth)

Με τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, Ν. 168(Ι)/2017, που δημοσιεύτηκε την 01.12.2017, τροποποιείται, μεταξύ άλλων, και η (νομική) έννοια της «θνησιγονίας» (stillbirth). Η θνησιγονία, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο (και γενικά στον νομικό κόσμο), δεν περιλαμβάνεται στην έννοια του «αποβιώσαντος», δηλαδή του προσώπου που γεννήθηκε ζωντανό και μετά απεβίωσε. Περιλαμβάνεται, όμως, στην […]

Read More…

Συμμόρφωση με ακυρωτικό δεδικασμένο και αναδρομικότητα: Ανάγκη διατήρησης της συσχέτισης με το ζητούμενο αποκατάστασης της νομιμότητας

Η διοίκηση (και όχι μόνον) θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων επί προσφυγών που ασκούνται με βάση το άρθρο 146 του Κυπριακού Συντάγματος. Αυτή η συνταγματική επιταγή, που πηγάζει από το άρθρο 146 § 5 Σ, εκφράζει και μια πτυχή της αρχής του Κράτους δικαίου. Το άρθρο 146 §§ 4, 5 […]

Read More…