Επίδοση και ανακοπή στον ιδιωτικό πλειστηριασμό: προβλήματα από την εμπλοκή του Δικαστηρίου και δυνατές νομοθετικές βελτιώσεις

Μεταξύ των τροποποιήσεων που επέφερε ο τροποποιητικός Νόμος 87(Ι)/2018 ήταν να προσπαθήσει να διευρύνει τους τρόπους επίδοσης των Ειδοποιήσεων εκποίησης που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εκποίησης που γίνεται με βάση το Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 9/65, μέσα από την ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 44ΙΕ. Σε αυτή την προσπάθεια, μεταξύ […]

Read More…

Αναφορά περίπτωσης απάτης με μέσα πληρωμής (από το «Quincecare duty» στα κανονιστικά κείμενα)

Το θέμα της προστασίας των πελατών των Τραπεζών από ενδεχόμενες απατηλές πληρωμές στις οποίες προβαίνουν οι πελάτες της, έχοντας οι ίδιοι πέσει θύματα μηνυμάτων «scam», το οποίο απασχόλησε σε μια πρόσφατη περίπτωση, απασχολεί και γενικότερα τις εξελίξεις τον τελευταίο καιρό. Από δικαστηριακή άποψη, ως προς το κατά πόσον υπάρχει καθήκον επιμέλειας της Τράπεζας να ελέγχει […]

Read More…

Μια σιωπηρή ξεχασμένη προϋπόθεση

Αυτό τον καιρό που ζητούνται διάφορες αλλαγές στη Δικαιοσύνη, θα ήταν, ίσως, καλό, σε αυτό τον μεγάλο διάλογο, όπου συζητείται και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, κανείς, δικαστής, να εισχωρούσε και ο τρόπος με τον οποίον κάποιος γίνεται/αναγνωρίζεται στην Κύπρο ως νομικός. Εκεί είναι όλη η μαγιά του σωστού και καλού αρχικά δικηγόρου έπειτα […]

Read More…