Αναβολή δίκης για ασθένεια διαδίκου/μάρτυρα και διακριτική ευχέρεια

Προβληματίζει και έχει σχολιαστεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κωνσταντίνου ν. Μαυρονικόλα, Πολιτκή Έφεση 509/2012 ημερομηνίας 05.12.2018, όπου το εφετείο επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου να απορρίψει την αγωγή της ενάγουσας, μετά από απόρριψη αιτήματος του συνηγόρου της για αναβολή της ακρόασης, για λόγους υγείας της ενάγουσας. Ήταν αίτημα για το οποίο δεν […]

Read More…

ΕΔΔΑ: Οι αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις σε συνάρτηση με το άρθρο 6 § 1 της Σύμβασης

Στο πλαίσιο της χθεσινής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην Orlen Lietuva Ltd κατά Λιθουανίας (αριθ. 45849/13), μεταξύ άλλων, δόθηκε η ευκαιρία να συνοψιστούν χρήσιμα και οι αρχές που ισχύουν σε σχέση με τις διιστάμενες δικαστικές απόψεις, κατ’ επέκταση αντιφατικές ή διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις, και σε σχέση με το σκεπτικό μιας […]

Read More…

ΕΔΔΑ: Ο εξαναγκασμός σε υποβολή εξέτασης DNA για τη διαπίστωση της αμφισβητούμενης πατρότητας

Ήταν ανεπιτυχής η προσπάθεια αρχικά του προσφεύγοντος και στη συνέχεια της χήρας του που προώθησε την προσφυγή μετά τον θάνατο του προσφεύγοντος, στη Mifsud κατά Μάλτας (αριθ. 62257/15), να παραπονεθεί σε σχέση με την υποχρεωτική, χωρίς τη θέλησή του, υποβολή του σε εξέταση DNA για να διαπιστωθεί η αμφισβητούμενη πατρότητα, ότι αυτή παραβιάζει το δικαίωμά […]

Read More…