ΕΔΔΑ: Ο εξαναγκασμός σε υποβολή εξέτασης DNA για τη διαπίστωση της αμφισβητούμενης πατρότητας

Ήταν ανεπιτυχής η προσπάθεια αρχικά του προσφεύγοντος και στη συνέχεια της χήρας του που προώθησε την προσφυγή μετά τον θάνατο του προσφεύγοντος, στη Mifsud κατά Μάλτας (αριθ. 62257/15), να παραπονεθεί σε σχέση με την υποχρεωτική, χωρίς τη θέλησή του, υποβολή του σε εξέταση DNA για να διαπιστωθεί η αμφισβητούμενη πατρότητα, ότι αυτή παραβιάζει το δικαίωμά […]

Read More…

Η γλώσσα των δικαστικών αποφάσεων σε σεξουαλικά αδικήματα και η αυτούσια παράθεση μαρτυρίας ή απρεπούς λόγου

Με αφορμή την XXX v. Δημοκρατίας, Ποινική Έφεση 177/17 ημερομηνίας 20.12.2018, πέρασαν από το νου διάφορες σκέψεις. Καταρχάς, δεν τυγχάνει σχολιασμού εάν μια απόφαση είναι «λανθασμένη» ή «ορθή» ή εάν το αποτέλεσμά της είναι δίκαιο ή όχι. Δεν είναι εφικτό να γνωρίζει, κανείς, από μια ανάγνωση, πόσω μάλλον καλύτερα από αυτούς που είναι εκεί, τους […]

Read More…

Το καθήκον πληροφόρησης για τη διαθεσιμότητα ιατρικής φροντίδας και βέλτιστες πρακτικές ΤΑΕΠ μετά την Darnley

Με την προχθεσινή του απόφαση, το Supreme Court (Ηνωμένο Βασίλειο), στην  Darnley v Croydon Health Services NHS Trust [2018] UKSC 50 (10.10.2018), ανέτρεψε την απόφαση του Court of Appeal, καταλήγοντας σε διαπίστωση αμέλειας του νοσοκομείου, λόγω μη ορθής πληροφόρησης του ασθενούς σχετικά με τον χρόνο αναμονής του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Η […]

Read More…