Ο εξαναγκασμός στη ψυχική υγεία (το άρθρο 36) – απόσπασμα

  (απόσπασμα) Στη σημερινή εποχή το ζήτημα της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής ψυχιατρικής νοσηλείας χρήζει διαφορετικής νομικής αντιμετώπισης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη από το 2017 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε εκπαιδευτικό υλικό που καταπιάνεται με διάφορες στρατηγικές που σκοπούν στον τερματισμό του περιορισμού (restrain), του αποκλεισμού (seclusion) και άλλων πρακτικών εξαναγκασμού των ψυχικά ασθενών, και […]

Read More…

Κάπνισμα επί σκηνής και καλλιτεχνική έκφραση

Η πρόσφατη μουσική παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στην Πάφο απασχόλησε πολλούς, όταν προέκυψαν σχόλια θεατών ότι ο καλλιτέχνης κάπνιζε επί σκηνής τσιγάρα, ενώ ο χώρος ήταν κλειστός και εμπίπτει βασικά στην έννοια του χώρου απαγόρευσης καπνίσματος με βάση τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο 24(Ι)/2017, ο οποίος (εναρμονιστικός), όντως, τεχνικά, δεν περιέχει […]

Read More…

Η νέα Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δεδομένα υγείας

  Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρώπης Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) («ΣτΕ») είναι ο επιφανέστερος και σπουδαιότερος διεθνής οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ηπείρου. Περιλαμβάνει 47 κράτη μέλη (περίπου 820 εκατομμύρια άτομα), 28 από τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Όλα τα κράτη μέλη του ΣτΕ έχουν υπογράψει την […]

Read More…