Οι δίκες των σκιτσογράφων – 10

Για ακόμα μια φορά ο σκιτσογράφος «Πιν», με το σκίτσο του στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» την 21.10.2018 (διαδικτυακή έκδοση), σατιρίζει τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία του Συμβουλίου Αποφυλακίσεων, ως διαμορφώθηκε με τροπολογία της νομοθεσίας, έτεινε να ανατρέπει τη δικαστική κρίση σε σχέση με το κατάλληλο ύψος της ποινής φυλάκισης, που είχε περιλάβει όλους τους […]

Read More…

Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο που άρχισαν οι σχετικές προσπάθειες, έπειτα από κάποιες δυσκολίες, την 07.09.2018 συστάθηκε, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας (ΜΔΒΝΨ), με την ειδικότερη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια μη χρήσης του «λτδ», με τους […]

Read More…

Οι δίκες των σκιτσογράφων – 9

Μια ωραία αλλά ανώνυμη απεικόνιση του σύγχρονου φαινομένου της τάσης εκδήλωσης έντονης επικριτικότητας και τιμωρητικότητας από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έδωσαν δημόσιο λόγο σε κάθε πολίτη (ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων), που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά, και κάποτε καταλήγουν να λαμβάνουν τη μορφή λαϊκών δικαστηρίων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το […]

Read More…