Οι δίκες του Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιου, 1932, 1938, 1939

  (εισήγηση στην εικονική δίκη των πρωτοετών φοιτητών νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, 11.12.2018) Με δεδομένη την εισήγηση του καθηγητή δρ. Σταμέλου για αθώωση του Λεόντιου, θα πρέπει, μάλλον, να ενεργήσω καταλήγοντας σε μια αντίθεση εισήγηση, εφόσον εδώ κάνουμε μια δίκη, για να προκαλέσω λίγο και κάποιους άλλους προβληματισμούς, ανεξαρτήτως, βέβαια, από την όποια προσωπική άποψη. […]

Read More…

Οι δίκες των σκιτσογράφων – 10

Για ακόμα μια φορά ο σκιτσογράφος «Πιν», με το σκίτσο του στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» την 21.10.2018 (διαδικτυακή έκδοση), σατιρίζει τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία του Συμβουλίου Αποφυλακίσεων, ως διαμορφώθηκε με τροπολογία της νομοθεσίας, έτεινε να ανατρέπει τη δικαστική κρίση σε σχέση με το κατάλληλο ύψος της ποινής φυλάκισης, που είχε περιλάβει όλους τους […]

Read More…

Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο που άρχισαν οι σχετικές προσπάθειες, έπειτα από κάποιες δυσκολίες, την 07.09.2018 συστάθηκε, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας (ΜΔΒΝΨ), με την ειδικότερη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια μη χρήσης του «λτδ», με τους […]

Read More…