Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο που άρχισαν οι σχετικές προσπάθειες, έπειτα από κάποιες δυσκολίες, την 07.09.2018 συστάθηκε, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Κέντρο Μελέτης Δικαίου, Βιοηθικής & Νομικής Ψυχολογίας (ΜΔΒΝΨ), με την ειδικότερη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια μη χρήσης του «λτδ», με τους […]

Read More…

Οι δίκες των σκιτσογράφων – 9

Μια ωραία αλλά ανώνυμη απεικόνιση του σύγχρονου φαινομένου της τάσης εκδήλωσης έντονης επικριτικότητας και τιμωρητικότητας από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έδωσαν δημόσιο λόγο σε κάθε πολίτη (ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων), που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά, και κάποτε καταλήγουν να λαμβάνουν τη μορφή λαϊκών δικαστηρίων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το […]

Read More…

Οι δίκες των σκιτσογράφων – 8

Παρόλο που δεν δημοσιεύτηκε σε Κυπριακό ΜΜΕ, την έχω δει τυχαία, είναι μια πολύ καλή σκιτσογραφία, η οποία δημιουργεί διάφορους συνειρμούς. Τελικά, πρέπει να είναι «τυφλή» η δικαιοσύνη; Πώς ερμηνεύεται αυτό από την ελεύθερη καλλιτεχνική άποψη; … (ορθά ή παρεξηγημένα; )

Read More…