Παραβατικότητα ανηλίκων και θεραπευτική δικαιοσύνη

Η ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με τη δικαιοσύνη (school-justice partnerships) για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας είναι κομμάτι τόσο της αποκαταστατικής όσο και της θεραπευτικής δικαιοσύνης. Παλαιότερα, ο David Wexler είχε γράψει για τον μηχανισμό των Youth Advisory Juries (YAJ) για την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων (problem-solving skills) στον χώρο […]

Read More…

Δικαστήρια Ανηλίκων με βάση το Σχολείο

Η επαφή του ανήλικου παραβάτη με το σύστημα της δικαιοσύνης και τους νόμους της πολιτείας συνιστά απαραίτητο συστατικό της κοινωνικοποίησής του. Δεν μπορούν, η πολιτεία, το σχολείο, η οικογένεια, να δημιουργούν ενεργούς πολίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές του δικαίου σε συνάρτηση με την αξία του ανθρώπου. Μία από τις ενδεχόμενα μεγαλύτερες παθογένειες […]

Read More…

Ο εξαναγκασμός στη ψυχική υγεία (το άρθρο 36) – απόσπασμα

  (απόσπασμα) Στη σημερινή εποχή το ζήτημα της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής ψυχιατρικής νοσηλείας χρήζει διαφορετικής νομικής αντιμετώπισης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη από το 2017 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε εκπαιδευτικό υλικό που καταπιάνεται με διάφορες στρατηγικές που σκοπούν στον τερματισμό του περιορισμού (restrain), του αποκλεισμού (seclusion) και άλλων πρακτικών εξαναγκασμού των ψυχικά ασθενών, και […]

Read More…