Ο νέος νομοθετικός ορισμός για τη θνησιγονία (stillbirth)

Με τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, Ν. 168(Ι)/2017, που δημοσιεύτηκε την 01.12.2017, τροποποιείται, μεταξύ άλλων, και η (νομική) έννοια της «θνησιγονίας» (stillbirth). Η θνησιγονία, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο (και γενικά στον νομικό κόσμο), δεν περιλαμβάνεται στην έννοια του «αποβιώσαντος», δηλαδή του προσώπου που γεννήθηκε ζωντανό και μετά απεβίωσε. Περιλαμβάνεται, όμως, στην […]

Read More…

Οι Aπαιτήσεις του ΕΔΑΔ σε θανάτους εντός των Νοσοκομειακών Οργανισμών

H έκταση του σεβασμού του δικαιώματος στη ζωή δεν κατοχυρώνεται μόνο από το λεκτικό του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και αντιστοίχως του Άρθρου 7 του Κυπριακού Συντάγματος. Το δικαίωμα αυτό τυγχάνει περαιτέρω νομολογιακής επέκτασης από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με αποτέλεσμα […]

Read More…

Το δικαίωμα αδιάκοπης ιατρικής φροντίδας και οι συνέπειες από τις αντιδράσεις της ΠΑΣΥΝΟ

Ποικίλα ερωτήματα φαίνεται να προκαλεί η σωρεία περιστατικών βίας κατά νοσηλευτών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Από δημοσιογραφικές πηγές (20.10.17) η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί 12 περιστατικά βίας σε διάστημα περίπου 1,5 χρόνου στα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου. Οι αντιδράσεις των νοσηλευτών φαίνονται ανθρώπινες και μερικές εξ΄ αυτών ήταν η προκηρυχθείσα δίωρη στάση […]

Read More…