Καλύτερη Αξιοποίηση της διαδικασίας Σύλληψης Ιατρών στην Ιατρική Ποινική Ευθύνη

Με αφορμή τη σύλληψη των 2 κυβερνητικών ιατρών, φάνηκε στο προσκήνιο το ζήτημα αποποινικοποίησης της ιατρικής πράξης. Υπάρχει σχετική σύγχυση στον τρόπο προώθησης του αιτήματος των ιατρών. Αφενός, διευκρινίζουν στις δηλώσεις τους ότι δεν ζητούν ιατρική ασυλία. Αφετέρου, από τη γραπτή λίστα των 13 αιτημάτων που προωθήθηκε στα διάφορα ΜΜΕ,[1] με το σημείο 2 φαίνεται […]

Read More…

Επαναφορά της ουσιαστικής ισχύος των διατάξεων του Νόμου για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Επειδή από τον τρόπο που ο νομοθέτης επέλεξε τη δυνατότητα άρσης της αναστολής των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου Ν. 69(I)/2015, η οποία είχε επιβληθεί με την τροπολογία Ν. 194(Ι)/2015 που ενσωματώθηκε στον βασικό νόμο, αυτή να γίνει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα […]

Read More…

Κατατοπιστική αποδόμηση της εννοιολογικής και πρακτικής σημασίας της Συγκατάθεσης υπό την επικείμενη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

Η εξεζητημένη έννοια της συγκατάθεσης, ο ρόλος αυτής καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής της ενισχύει την χρησιμοποίηση της ως νόμιμη βάση επεξεργασίας και αποδεικνύεται ως ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους εξύψωσης της αυτονομίας του προσώπου/υποκειμένου, ειδικότερα στον τομέα των προσωπικών δεδομένων. Ως ίσχυε μέχρι σήμερα, λόγω και της αδυναμίας δέσμευσης των γνωμοδοτήσεων που θα […]

Read More…