Η χρήση θυροφύλακα (gatekeeper) στην έρευνα, ηθικονομικοί προβληματισμοί και προκλήσεις

Στην επιστημονική έρευνα είναι συχνή η χρήση των “gatekeepers” («θυροφυλάκων» ή κοινώς «πορτιέρηδων») για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δεδομένα. Ο όρος αναφέρεται σε ενήλικες, οι οποίοι μεσολαβούν κι αναλαμβάνουν να επιτρέψουν, να ελέγξουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση του ερευνητή στους συμμετέχοντες μιας έρευνας. Οι συμμετέχοντες αυτοί, συνηθέστερα, είναι ευάλωτες ή δυσπροσέγγιστες πληθυσμιακές ομάδες […]

Read More…
Advertisements

Ο δικανικός χειρισμός της ιατρικής μαρτυρίας στις υποθέσεις ιατρικής αμέλειας

Προσφάτως, το Ανώτατο Δικαστήριο, στην Αργυρίδης ν. Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, Πολιτική Έφεση 56/2012, ημερομηνίας 06.02.2018, υπόθεση ιατρικής αμέλειας, ήταν επικριτικό σε σχέση με την αδυναμία του πρωτόδικου δικαστηρίου να αξιολογήσει την ενώπιον του ιατρική μαρτυρία, σημειώνοντας τα εξής: «Είναι θλιβερό, και ταυτόχρονα ιδιαιτέρως απογοητευτικό, αλλά ο τρόπος που το πρωτόδικο Δικαστήριο επέλεξε να ασχοληθεί […]

Read More…
Advertisements

Η Τροποποίηση του Συστήματος Συναίνεσης στη Δωρεά Οργάνων και η Ενίσχυση της Αυτονομίας του Ατόμου

Η τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ζήτημα συναίνεσης στη δωρεά οργάνων θεωρείται σημαντική διότι ενισχύει και διατηρεί την αυτονομία του ατόμου. Πληθώρα βιβλιογραφίας αντικατοπτρίζει την παροχή συναίνεσης- συγκατάθεσης, όχι μόνο ως μέσο εξάσκησης της αυτονομίας και της προσωπικότητας του ατόμου, αλλά και ως τη διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος στο σεβασμό της ιδιωτικής […]

Read More…
Advertisements