Δικαστήρια Ανηλίκων με βάση το Σχολείο

Η επαφή του ανήλικου παραβάτη με το σύστημα της δικαιοσύνης και τους νόμους της πολιτείας συνιστά απαραίτητο συστατικό της κοινωνικοποίησής του. Δεν μπορούν, η πολιτεία, το σχολείο, η οικογένεια, να δημιουργούν ενεργούς πολίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές του δικαίου σε συνάρτηση με την αξία του ανθρώπου. Μία από τις ενδεχόμενα μεγαλύτερες παθογένειες […]

Read More…

Ο εξαναγκασμός στη ψυχική υγεία (το άρθρο 36) – απόσπασμα

  (απόσπασμα) Στη σημερινή εποχή το ζήτημα της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής ψυχιατρικής νοσηλείας χρήζει διαφορετικής νομικής αντιμετώπισης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη από το 2017 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε εκπαιδευτικό υλικό που καταπιάνεται με διάφορες στρατηγικές που σκοπούν στον τερματισμό του περιορισμού (restrain), του αποκλεισμού (seclusion) και άλλων πρακτικών εξαναγκασμού των ψυχικά ασθενών, και […]

Read More…

Κάπνισμα επί σκηνής και καλλιτεχνική έκφραση

Η πρόσφατη μουσική παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στην Πάφο απασχόλησε πολλούς, όταν προέκυψαν σχόλια θεατών ότι ο καλλιτέχνης κάπνιζε επί σκηνής τσιγάρα, ενώ ο χώρος ήταν κλειστός και εμπίπτει βασικά στην έννοια του χώρου απαγόρευσης καπνίσματος με βάση τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο 24(Ι)/2017, ο οποίος (εναρμονιστικός), όντως, τεχνικά, δεν περιέχει […]

Read More…