Δικαιοσύνη ανηλίκων: ένας εποικοδομητικός διάλογος

Επειδή ακούστηκαν κάθε λογής ισχυρισμοί και γνώμες με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης θανάτου από ανήλικο, και είναι εντυπωσιακό το ενδιαφέρον τόσων νομικών και μη, σε σχέση με το ελάχιστο ηλικιακό όριο ποινικής ευθύνης τουλάχιστον, θα πρέπει να επισημανθεί, έστω έτσι εκ του προχείρου, ότι καλώς έχει ως έχει στην Κύπρο πλέον. Ο γνώμονας δεν […]

Read More…

Μια ωραία πινελιά από το ΕΔΔΑ για τα προσωπικά δεδομένα και τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων

Παρουσιάζει ένα ωραίο ενδιαφέρον η Vicent Del Campo v. Spain (αίτηση αρ. 25527/13) στην οποία το ΕΔΔΑ διαπίστωσε σήμερα (06.11.2018) παράβαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή), το οποίο εκτείνεται στην προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας του ατόμου. Ο προσφεύγων, δημόσιος υπάλληλος, πληροφορήθηκε από τα ΜΜΕ για την έκδοση […]

Read More…

«Σύμφυτη δικαιοδοσία» και «σύμφυτη εξουσία»

  Έννοιες Η «σύμφυτη δικαιοδοσία» του Δικαστηρίου (inherent jurisdiction of the Court) είναι έννοια που εμφανίζεται στο κοινό δίκαιο με πολύ μεγάλη συχνότητα ή ευκολία, αν και παραμένει σε κάποιο βαθμό νεφελώδης. Φαίνεται να υπάρχει ευρεία δικαστική προτίμηση[1] στην προσέγγιση του Sir Jack Jacob, που ορίζει, σε ένα άρθρο του, τη σύμφυτη δικαιοδοσία ως[2]: «[…] […]

Read More…