Ο νέος νομοθετικός ορισμός για τη θνησιγονία (stillbirth)

Με τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, Ν. 168(Ι)/2017, που δημοσιεύτηκε την 01.12.2017, τροποποιείται, μεταξύ άλλων, και η (νομική) έννοια της «θνησιγονίας» (stillbirth). Η θνησιγονία, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο (και γενικά στον νομικό κόσμο), δεν περιλαμβάνεται στην έννοια του «αποβιώσαντος», δηλαδή του προσώπου που γεννήθηκε ζωντανό και μετά απεβίωσε. Περιλαμβάνεται, όμως, στην […]

Read More…

Συμμόρφωση με ακυρωτικό δεδικασμένο και αναδρομικότητα: Ανάγκη διατήρησης της συσχέτισης με το ζητούμενο αποκατάστασης της νομιμότητας

Η διοίκηση (και όχι μόνον) θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων επί προσφυγών που ασκούνται με βάση το άρθρο 146 του Κυπριακού Συντάγματος. Αυτή η συνταγματική επιταγή, που πηγάζει από το άρθρο 146 § 5 Σ, εκφράζει και μια πτυχή της αρχής του Κράτους δικαίου. Το άρθρο 146 §§ 4, 5 […]

Read More…

Από τις επιταγές του Hugo στην ανάγκη αποτροπής του σχολικού σκασιαρχείου, για το ίδιο φαινόμενο

Πολλοί λένε ότι ο Victor Hugo είπε πως «εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή». Ενδεχομένως η διαδεδομένη ρήση να αποτελεί παράφραση του “Détruisez la cave Ignorance, vous détruisez la taupe Crime” – «Destroy the cave Ignorance, and you destroy the mole Crime» –  από τους “Άθλιους” (Les Misérables, Tome 3: Marius, Livre Septième: […]

Read More…