Επαναφορά ουσιαστικής ισχύος των διατάξεων του Νόμου για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Επειδή από τον τρόπο που ο νομοθέτης επέλεξε τη δυνατότητα άρσης της αναστολής των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου Ν. 69(I)/2015, η οποία είχε επιβληθεί με την τροπολογία Ν. 194(Ι)/2015 που ενσωματώθηκε στον βασικό νόμο, αυτή να γίνει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της […]

Read More…

Κατατοπιστική αποδόμηση της εννοιολογικής και πρακτικής σημασίας της Συγκατάθεσης υπό την επικείμενη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

Η εξεζητημένη έννοια της συγκατάθεσης, ο ρόλος αυτής καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής της ενισχύει την χρησιμοποίηση της ως νόμιμη βάση επεξεργασίας και αποδεικνύεται ως ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους εξύψωσης της αυτονομίας του προσώπου/υποκειμένου, ειδικότερα στον τομέα των προσωπικών δεδομένων. Ως ίσχυε μέχρι σήμερα, λόγω και της αδυναμίας δέσμευσης των γνωμοδοτήσεων που θα […]

Read More…

Περί κτήσης βουλευτικής έδρας

Έχουν ανταλλαχθεί διάφορες απόψεις (νομικές, πολιτικές και άλλες) σχετικά με το εάν μια βουλευτική έδρα ανήκει στον εκλεγόμενο βουλευτή ή στο κόμμα δια του οποίου ο συγκεκριμένος βουλευτής συμμετείχε στην εκλογική αναμέτρηση. Έπειτα, τι συμβαίνει εάν ο συγκεκριμένος βουλευτής δεν «καταλαμβάνει» την έδρα που κερδίζει. Από ορισμένες απόψεις η υποψία είναι ότι μπορεί να υπάρχει […]

Read More…