Ο νέος θεσμός του Ορκωτού Μεταφραστή στην Κύπρο

Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος 45(Ι)/2019, που δημοσιεύθηκε την 27.03.2019, εισήγαγε και στην Κύπρο τον θεσμό του Ορκωτού Μεταφραστή, δηλαδή του ιδιώτη μεταφραστή που εγγράφεται στο Μητρώο που δημιουργείται με βάση τον ίδιο Νόμο και μπορεί να διενεργεί πιστοποιημένες μεταφράσεις ως Ορκωτός Μεταφραστής, δηλαδή έγκυρες και ακριβείς μεταφράσεις ενός γραπτού […]

Read More…

Προβληματισμοί σχετικά με τη νομική φύση των συμβάσεων για off-plan οικοδομές

Τα συμβόλαια που καταρτίζονται για αγορά κατοικίας ή άλλης οικοδομής off-plan, δηλαδή πριν από την ανέγερσή της (συμβόλαια ή συμφωνίες off-plan για συντομία), πέρα από τα υπέρ και κατά, που είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχουν σε αυτή την επιλογή, δημιουργούν και διάφορους προβληματισμούς, με αφορμή τη θεώρηση ενός τέτοιου ως «σύμβαση πώλησης ακινήτου» και την […]

Read More…

Το έργο της μετάφρασης

Η συζήτηση άρχισε, λοιπόν, από τον όρο «bias». Η εντύπωση είναι πως η λέξη «bias» στα ελληνικά, για να αποδοθεί ως «μεροληψία» (όπως όντως συχνά αποδίδεται) προϋποθέτει την άσκηση κρίσης ανάμεσα σε διαφορετικές πλευρές (μέρη), όπου θα πρέπει να ληφθεί απόφαση υπέρ ή ενός του άλλου μέρους, εφόσον και η λέξη «μεροληψία» έχει συγκεκριμένο νόημα. […]

Read More…