«Εγκλωβισμένοι αγοραστές»: Περιμένοντας ένα εσωτερικό δικαστικό πιλότο

  Η φαυλότητα Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταχωρισμένα, επί ενός ακινήτου, και υποθήκη και πωλητήριο συμβόλαιο, λόγω της αντίθετης φύσης αυτών των δύο βαρών, όταν ο ενυπόθηκος πιστωτής επιχειρεί πλειστηριασμό με βάση το Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 9/65, θα ανακόπτεται, σχεδόν πάντα, από τον φερόμενο ως αγοραστή (ειδικά εάν δεν […]

Read More…

Ο νέος θεσμός του Ορκωτού Μεταφραστή στην Κύπρο

Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος 45(Ι)/2019, που δημοσιεύθηκε την 27.03.2019, εισήγαγε και στην Κύπρο τον θεσμό του Ορκωτού Μεταφραστή, δηλαδή του ιδιώτη μεταφραστή που εγγράφεται στο Μητρώο που δημιουργείται με βάση τον ίδιο Νόμο και μπορεί να διενεργεί πιστοποιημένες μεταφράσεις ως Ορκωτός Μεταφραστής, δηλαδή έγκυρες και ακριβείς μεταφράσεις ενός γραπτού […]

Read More…

Τα τελευταία στατιστικά της Αστυνομίας για την εγκληματικότητα και παραβατικότητα ανηλίκων

Προσφάτως δημοσιεύθηκαν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων, και για τα αδικήματα (σοβαρό έγκλημα και μικροπαραβάσεις, σύμφωνα με τους συνήθεις διαχωρισμούς) που διαπράττονται από ανήλικους. Απλά αναδημοσιεύονται με μόνο σχόλιο, πλέον, επαναλαμβανόμενο, ότι δεν αντικατοπτρίζουν το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας στο σύνολό του, εφόσον απουσιάζουν από τα δεδομένα αυτά οι πιο κρίσιμες ηλικίες […]

Read More…