Αναζητώντας ένα σύγχρονο δίκαιο της απόδειξης

H Bankers’ Books Evidence Act 1879, στην οποία ακόμα παραπέμπει και ο περί Αποδείξεως Νόμος Κεφ. 9, και όχι μόνον, εκείνο που προέβλεψε και προβλέπει, ήταν βασικά μία εξαίρεση στον κανόνα της μη αποδοχής της εξ ακοής μαρτυρίας, ορίζοντας ότι, τηρουμένων κάποιων επιμέρους προϋποθέσεων, το αντίγραφο μίας καταχώρισης σε ένα τραπεζικό βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί […]

Read More…

Φθόνος, αδικία, δικαιοσύνη

Ο φθόνος είναι μία, κατά τις θρησκείες, (κακή και επικίνδυνη) κοσμική δήλωση, στη βάση της οποίας ο άνθρωπος αρνείται το σύστημα διανομής (των καλών του κόσμου) που επιλέγει ο Θεός και θεωρεί ότι τα καλά ή τα αγαθά στον κόσμο (ή αυτά που ο κοινωνικός άνθρωπος θεωρεί τέτοια) πρέπει να διανέμονται κατά ένα ίσο τρόπο […]

Read More…

Παραβατικότητα ανηλίκων και θεραπευτική δικαιοσύνη

Η ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με τη δικαιοσύνη (school-justice partnerships) για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας είναι κομμάτι τόσο της αποκαταστατικής όσο και της θεραπευτικής δικαιοσύνης. Παλαιότερα, ο David Wexler είχε γράψει για τον μηχανισμό των Youth Advisory Juries (YAJ) για την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων (problem-solving skills) στον χώρο […]

Read More…