Δικαστική πληροφορία και κοινωνική είδηση

  Εισαγωγή Στην πολύ πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ, στη M.L. and W.W. v. Germany (αιτήσεις αρ. 60798/10 και 65599/10), δεν διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (σεβασμός στην ιδιωτική ζωή) από τη μη επίτρεψη της ανωνυμοποίησης (παρόλο που η ανωνυμοποίηση συνιστά μέτρο ηπιότερο από την ολική αφαίρεση) των προσωπικών δεδομένων των προσφευγόντων από τα […]

Read More…

Παραβατικότητα / εγκληματικότητα ανηλίκων: Τα τελευταία στατιστικά της Αστυνομίας

Προσφάτως δημοσιεύτηκαν από την Αστυνομία Κύπρου (Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης) τα τελευταία διαθέσιμα (περιγραφικά) στατιστικά δεδομένα τα οποία φέρονται να αφορούν τη νεανική παραβατικότητα / εγκληματικότητα μέχρι και το 2017. Στα εν λόγω στατιστικά δεδομένα «ανήλικοι» θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας (άρα δεν έχουμε ηλικίες 16, 17, 18, […]

Read More…

Το ψυχολογικό κόστος μιας αστικής δικαστικής διασικασίας για τον διάδικο

Η αύξηση του οικονομικού κόστους μια αστικής δικαστικής διαδικασίας κυριαρχεί στις διεθνείς ατζέντες συζητήσεων για το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Η απαρχή είχε γίνει, σε επίπεδο εμπειρικής έρευνας, στην Αμερική, κάπου τη δεκαετία του 80’ (Trubek, Sarat, Felstiner, Kritzer & Grossman, 1983). Αυτό που αισθητά απουσίαζε από τις αναφορές των προηγούμενων ετών […]

Read More…