Παραβατικότητα / εγκληματικότητα ανηλίκων: Τα τελευταία στατιστικά της Αστυνομίας

Προσφάτως δημοσιεύτηκαν από την Αστυνομία Κύπρου (Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης) τα τελευταία διαθέσιμα (περιγραφικά) στατιστικά δεδομένα τα οποία φέρονται να αφορούν τη νεανική παραβατικότητα / εγκληματικότητα μέχρι και το 2017. Στα εν λόγω στατιστικά δεδομένα «ανήλικοι» θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας (άρα δεν έχουμε ηλικίες 16, 17, 18, […]

Read More…

Το ψυχολογικό κόστος μιας αστικής δικαστικής διασικασίας για τον διάδικο

Η αύξηση του οικονομικού κόστους μια αστικής δικαστικής διαδικασίας κυριαρχεί στις διεθνείς ατζέντες συζητήσεων για το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Η απαρχή είχε γίνει, σε επίπεδο εμπειρικής έρευνας, στην Αμερική, κάπου τη δεκαετία του 80’ (Trubek, Sarat, Felstiner, Kritzer & Grossman, 1983). Αυτό που αισθητά απουσίαζε από τις αναφορές των προηγούμενων ετών […]

Read More…

Πληρωμή επί Δικαστηρίω: ένα διαχρονικά χρήσιμο δικονομικό εργαλείο

Στην πρόσφατη Κυριάκου ν. Πιλόττου, Πολ. Εφ. 98/2012, ημερομηνίας 14.03.2018, το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να ανασκοπήσει το εργαλείο της πληρωμής επί δικαστηρίω (payment into court), που προβλέπει η Δ. 22 των Διαδικαστικών Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), παρέχοντας, ταυτόχρονα, και μια βάση για μια κάπως πιο εκσυγχρονιστική ματιά και περαιτέρω ανάδειξη της χρησιμότητάς του και […]

Read More…