Η γλώσσα των δικαστικών αποφάσεων σε σεξουαλικά αδικήματα και η αυτούσια παράθεση μαρτυρίας ή απρεπούς λόγου

Με αφορμή την XXX v. Δημοκρατίας, Ποινική Έφεση 177/17 ημερομηνίας 20.12.2018, πέρασαν από το νου διάφορες σκέψεις. Καταρχάς, δεν τυγχάνει σχολιασμού εάν μια απόφαση είναι «λανθασμένη» ή «ορθή» ή εάν το αποτέλεσμά της είναι δίκαιο ή όχι. Δεν είναι εφικτό να γνωρίζει, κανείς, από μια ανάγνωση, πόσω μάλλον καλύτερα από αυτούς που είναι εκεί, τους […]

Read More…

Ο ρόλος του ποινικού μητρώου στην επιμέτρηση της ποινής

  (πλαίσιο: χαλαρές συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας με φοιτητές και νέους νομικούς, 15.12.2018) Μια χρήσιμη δημοσιογραφική παρέμβαση προσφάτως, με αφορμή ποινή που επιβλήθηκε για έγκλημα σεξουαλικής φύσης και θεωρήθηκε από αρκετούς χαμηλή (κανένα σχόλιο επ’ αυτού), αφορούσε τον ρόλο του λευκού ποινικού μητρώου ως μετριαστικού παράγοντα σε περιπτώσεις όπου η υπό κρίση εγκληματική συμπεριφορά είναι σοβαρή […]

Read More…

Ελευθερία της έκφρασης και καταφρόνηση του δικαστηρίου

Στη Słomka v. Poland (αίτηση αρ. 68924/12), η οποία εκδόθηκε χθες, το ΕΔΔΑ αποφάσισε για ακόμα μια φορά επί θέματος καταφρόνησης του δικαστηρίου. Κατ’ ακρίβεια, μεταξύ άλλων, επί της δύσκολης ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης αφενός και της ανάγκης «διατήρησης του κύρους και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης» αφετέρου, η οποία προβλέπεται ως δυνατός περιορισμός του […]

Read More…