Πληρωμή επί Δικαστηρίω: ένα διαχρονικά χρήσιμο δικονομικό εργαλείο

Στην πρόσφατη Κυριάκου ν. Πιλόττου, Πολ. Εφ. 98/2012, ημερομηνίας 14.03.2018, το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να ανασκοπήσει το εργαλείο της πληρωμής επί δικαστηρίω (payment into court), που προβλέπει η Δ. 22 των Διαδικαστικών Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), παρέχοντας, ταυτόχρονα, και μια βάση για μια κάπως πιο εκσυγχρονιστική ματιά και περαιτέρω ανάδειξη της χρησιμότητάς του και […]

Read More…
Advertisements

TJ: Η αποδρομή (remission) ως ένα θεραπευτικό εργαλείο

Κάτι που βρίσκεται σε κατάσταση αποδρομής (εν αποδρομή / in remission) είναι κάτι που βρίσκεται στη διαδικασία φυγής, αποχώρησης, προς το τέλος. Στην ιατρική ή και τη ψυχολογία ο όρος αυτός προτιμάται αντί του όρου θεραπεία, για ασθένειες ή καταστάσεις που συνήθως εισέρχονται σε ύφεση ή εξασθενούν, αλλά που δεν αποκλείεται να επανέλθουν στο μέλλον […]

Read More…
Advertisements

Θέματα επίδοσης στις «ιδιωτικές εκποιήσεις», η γενικότερη νομική εκτροπή και διεπιστημονικοί τρόποι επίλυσης βασισμένοι στην επικοινωνία

. Εισαγωγή Τον τελευταίο καιρό, τα Δικαστήρια έχουν «κατακλυστεί» με υποθέσεις εκποιήσεων, ειδικότερα με αιτήσεις – εφέσεις που συνιστούν τις αντιδράσεις των ενυπόθηκων οφειλετών ή και άλλων ενδιαφερόμενων σε ειδοποιήσεις των ενυπόθηκων πιστωτών για εκποίηση, με βάση τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, Ν. 9/65, ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 142(Ι)/2014. Η τελευταία τροπολογία […]

Read More…
Advertisements