Ελευθερία της έκφρασης και καταφρόνηση του δικαστηρίου

Στη Słomka v. Poland (αίτηση αρ. 68924/12), η οποία εκδόθηκε χθες, το ΕΔΔΑ αποφάσισε για ακόμα μια φορά επί θέματος καταφρόνησης του δικαστηρίου. Κατ’ ακρίβεια, μεταξύ άλλων, επί της δύσκολης ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης αφενός και της ανάγκης «διατήρησης του κύρους και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης» αφετέρου, η οποία προβλέπεται ως δυνατός περιορισμός του […]

Read More…

Λογιστικές δίκες και δικαστικός χρόνος

Υπάρχει μια χρήσιμη πρόνοια στον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60, της οποίας, συνήθως, δεν γίνεται χρήση. Το άρθρο 36 του Ν. 14/60, το οποίο εντάσσεται στο κεφάλαιο «εξουσίαι των δικαστηρίων», και τιτλοφορείται ως «παραπομπή προς εκδίκασιν» δίνει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο, μεταξύ άλλων, εάν το αμφισβητούμενο ζήτημα συνίσταται εν όλω ή εν μέρει σε ζητήματα λογαριασμών, […]

Read More…

Δικαιοσύνη ανηλίκων: ένας εποικοδομητικός διάλογος

Επειδή ακούστηκαν κάθε λογής ισχυρισμοί και γνώμες με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης θανάτου από ανήλικο, και είναι εντυπωσιακό το ενδιαφέρον τόσων νομικών και μη, σε σχέση με το ελάχιστο ηλικιακό όριο ποινικής ευθύνης τουλάχιστον, θα πρέπει να επισημανθεί, έστω έτσι εκ του προχείρου, ότι καλώς έχει ως έχει στην Κύπρο πλέον. Ο γνώμονας δεν […]

Read More…