Σχετικά με την τροπολογία του 2018 για τις εκποιήσεις

Ένα από τα θέματα τα οποία συζητείται τελευταία, με αφορμή την τροπολογία που εισήγαγε στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο 9/65 ο Ν. 87(Ι)/2018, είναι κάποια υποτιθέμενη αναδρομικότητα που προσδίδει η τροπολογία αυτή. Η τροπολογία του 2018 εμπλούτισε τους λόγους Έφεσης του άρθρου 44Γ § 3 πάνω στους οποίους μπορεί να βασιστεί ένας ενυπόθηκος […]

Read More…

Ο διαχρονικός στόχος για βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης και μια μεγάλη απουσία

Μπορούν να γραφθούν διάφορες αναλύσεις και σχόλια για την Έκθεση EU Justice Scoreboard 2018 που δημοσιεύθηκε τέλη του Μάη, και έτυχε να ειδωθεί ξανά κάπου πρόσφατα. Πρόκειται για ένα εργαλείο συγκριτικής επισκόπησης των συστημάτων δικαιοσύνης των κρατών μελών, με την πεποίθηση ότι τέτοια συγκριτική επισκόπηση, στη βάση αξιόπιστων δεδομένων, συνιστά τρόπο βελτίωσης της απόδοσης και […]

Read More…

Ο ανασυσταθείς γάμος, νομικά, ως νέος γάμος, και η προβληματική της διαφορετικής εκκλησιαστικής θεώρησης στην πράξη

Προέκυψε το ερώτημα εάν η «επανασύσταση του γάμου» ή «ανασύσταση» (κατ’ άλλα εκκλησιαστικά κείμενα) από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία συνιστά για την (Κυπριακή) Πολιτεία δεύτερο ή νέο γάμο μεταξύ των ίδιων ατόμων, ο οποίος θα πρέπει να λυθεί εκ νέου με νέα απόφαση διαζυγίου, κυρίως λόγω της πρακτικής συνέπειας της ανασύστασης, σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς […]

Read More…