Οι Aπαιτήσεις του ΕΔΑΔ σε θανάτους εντός των Νοσοκομειακών Οργανισμών

H έκταση του σεβασμού του δικαιώματος στη ζωή δεν κατοχυρώνεται μόνο από το λεκτικό του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και αντιστοίχως του Άρθρου 7 του Κυπριακού Συντάγματος. Το δικαίωμα αυτό τυγχάνει περαιτέρω νομολογιακής επέκτασης από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με αποτέλεσμα […]

Read More…

Από τις επιταγές του Hugo στην ανάγκη αποτροπής του σχολικού σκασιαρχείου, για το ίδιο φαινόμενο

Πολλοί λένε ότι ο Victor Hugo είπε πως «εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή». Ενδεχομένως η διαδεδομένη ρήση να αποτελεί παράφραση του “Détruisez la cave Ignorance, vous détruisez la taupe Crime” – «Destroy the cave Ignorance, and you destroy the mole Crime» –  από τους “Άθλιους” (Les Misérables, Tome 3: Marius, Livre Septième: […]

Read More…

Δικαιοσύνη ανηλίκων: Οικογενειακό δικαστήριο v. Ειδικά δικαστήρια ανηλίκων

Οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου ίσως να είναι αξιέπαινες. Το ενδεχόμενο, επίσης, καθιέρωσης της διευρυμένης δικαιοδοσίας του Οικογενειακού Δικαίου (UFC), όπως έτυχε ανάλυσης και σε προηγούμενη αναφορά, είναι ένα καλό ενδεχόμενο. Όπως γενικότερα και η θεώρηση ορισμένων ζητημάτων «θεραπευτικά» ή με επίκεντρο την επίλυση του κοινωνικού προβλήματος που συνιστά την […]

Read More…