Η γλώσσα των δικαστικών αποφάσεων σε σεξουαλικά αδικήματα και η αυτούσια παράθεση μαρτυρίας ή απρεπούς λόγου

Με αφορμή την XXX v. Δημοκρατίας, Ποινική Έφεση 177/17 ημερομηνίας 20.12.2018, πέρασαν από το νου διάφορες σκέψεις. Καταρχάς, δεν τυγχάνει σχολιασμού εάν μια απόφαση είναι «λανθασμένη» ή «ορθή» ή εάν το αποτέλεσμά της είναι δίκαιο ή όχι. Δεν είναι εφικτό να γνωρίζει, κανείς, από μια ανάγνωση, πόσω μάλλον καλύτερα από αυτούς που είναι εκεί, τους […]

Read More…

Ο ρόλος του ποινικού μητρώου στην επιμέτρηση της ποινής

  (πλαίσιο: χαλαρές συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας με φοιτητές και νέους νομικούς, 15.12.2018) Μια χρήσιμη δημοσιογραφική παρέμβαση προσφάτως, με αφορμή ποινή που επιβλήθηκε για έγκλημα σεξουαλικής φύσης και θεωρήθηκε από αρκετούς χαμηλή (κανένα σχόλιο επ’ αυτού), αφορούσε τον ρόλο του λευκού ποινικού μητρώου ως μετριαστικού παράγοντα σε περιπτώσεις όπου η υπό κρίση εγκληματική συμπεριφορά είναι σοβαρή […]

Read More…

Οι δίκες του Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιου, 1932, 1938, 1939

  (εισήγηση στην εικονική δίκη των πρωτοετών φοιτητών νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, 11.12.2018) Με δεδομένη την εισήγηση του καθηγητή δρ. Σταμέλου για αθώωση του Λεόντιου, θα πρέπει, μάλλον, να ενεργήσω καταλήγοντας σε μια αντίθεση εισήγηση, εφόσον εδώ κάνουμε μια δίκη, για να προκαλέσω λίγο και κάποιους άλλους προβληματισμούς, ανεξαρτήτως, βέβαια, από την όποια προσωπική άποψη. […]

Read More…