Η μεταδοτικότητα του δικαίου (ένα παράδειγμα)

Μια πολύ συνηθισμένη καθημερινή κουβέντα, στο τέλος μιας φορτωμένης ημέρας. Μεσολάβησε μία εικόνα, που ώθησε μια ενδιαφέρουσα ηθικονομική συζήτηση, αφήνοντας ένα πρακτικό παράδειγμα απάντησης σε παραβατική συμπεριφορά, προερχόμενο από μια ξεχωριστή κουλτούρα. Κατ’ επέκταση και ένα ανάγνωσμα εδώ χωρίς παραπομπές σε νόμους, αποφάσεις και ευρήματα, μα θέλω να πιστεύω χρήσιμο. Ο Erez είναι, σε γενικές […]

Read More…

Ακύρωση επίταξης και αδικοπρακτική ευθύνη για παράνομη επέμβαση

Πολλές φορές, όταν ακυρώνεται από διοικητικό δικαστήριο ένα διάταγμα επίταξης (ακινήτου) (requisition order), δημιουργείται ένας αυτόματος συνειρμός ότι η επέμβαση που έγινε ενόσω αυτό υπήρχε καθίσταται ξαφνικά παράνομη, εφόσον κάποιος τραβά το χαλί της νομιμότητας, και ότι μπορούν να αξιωθούν αποζημιώσεις και για το αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης (trespass) με βάση το άρθρο 43 […]

Read More…

Το «ενδιαφερόμενο πρόσωπο» στον ιδιωτικό πλειστηριασμό

  Η έννοια του «ενδιαφερόμενου προσώπου» Η έννοια του «ενδιαφερόμενου προσώπου» του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 9/65 (ιδιωτικοί πλειστηριασμοί) είναι συγκεκριμένη και το ένδικο μέσο της Έφεσης του άρθρου 44Γ(3) για την ανακοπή πλειστηριασμού με παραμερισμό της Ειδοποίησης Τύπου «ΙΑ» που γίνεται με βάση το μέρος αυτό του Νόμου είναι […]

Read More…