Αναφορά περίπτωσης απάτης με μέσα πληρωμής (από το «Quincecare duty» στα κανονιστικά κείμενα)

Το θέμα της προστασίας των πελατών των Τραπεζών από ενδεχόμενες απατηλές πληρωμές στις οποίες προβαίνουν οι πελάτες της, έχοντας οι ίδιοι πέσει θύματα μηνυμάτων «scam», το οποίο απασχόλησε σε μια πρόσφατη περίπτωση, απασχολεί και γενικότερα τις εξελίξεις τον τελευταίο καιρό. Από δικαστηριακή άποψη, ως προς το κατά πόσον υπάρχει καθήκον επιμέλειας της Τράπεζας να ελέγχει […]

Read More…

Μια σιωπηρή ξεχασμένη προϋπόθεση

Αυτό τον καιρό που ζητούνται διάφορες αλλαγές στη Δικαιοσύνη, θα ήταν, ίσως, καλό, σε αυτό τον μεγάλο διάλογο, όπου συζητείται και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, κανείς, δικαστής, να εισχωρούσε και ο τρόπος με τον οποίον κάποιος γίνεται/αναγνωρίζεται στην Κύπρο ως νομικός. Εκεί είναι όλη η μαγιά του σωστού και καλού αρχικά δικηγόρου έπειτα […]

Read More…

Η ανάγκη για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο

Διαβάζοντας την Kopytok v. Russia (αρ. 48812/09), όπου το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην ιδιοκτησία) λόγω απόκτησης ακινήτου το οποίο ήταν επιβαρυμένο με δικαιώματα χρήσης που δεν φαίνονταν στο Κτηματολόγιο, στο υφιστάμενο σύστημα εγγραφής, δόθηκε αφορμή για αναφορά σε μια άλλη εγχώρια κρίση, που υφίσταται από […]

Read More…