Ελευθερία της έκφρασης και καταφρόνηση του δικαστηρίου

Στη Słomka v. Poland (αίτηση αρ. 68924/12), η οποία εκδόθηκε χθες, το ΕΔΔΑ αποφάσισε για ακόμα μια φορά επί θέματος καταφρόνησης του δικαστηρίου. Κατ’ ακρίβεια, μεταξύ άλλων, επί της δύσκολης ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης αφενός και της ανάγκης «διατήρησης του κύρους και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης» αφετέρου, η οποία προβλέπεται ως δυνατός περιορισμός του […]

Read More…

ΕΔΔΑ: Διάκριση της χρήσης υπερσυνδέσμων από την παραδοσιακή έννοια της δημοσίευσης

Στη σημερινή Magyar Jeti Zrt v. Hungary (αίτηση αρ. 11257/16) το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ (ελευθερία της έκφρασης), λόγω της καταδίκης της προσφεύγουσας εταιρείας, ιδιοκτήτριας ειδησεογραφικού πόρταλ, για υπερσύνδεσμο (hyperlink) που χρησιμοποίησε μέσα σ’ ένα άρθρο της, ο οποίος οδηγούσε σ’ ένα βίντεο με μια συνέντευξη στο YouTube, η οποία, στην […]

Read More…

Καταχώριση τροποποιημένης υπεράσπισης συνεπεία τροποποίησης της απαίτησης

Χρειάζεται λίγη προσοχή με τη νέα Δ. 30 σε περίπτωση τροποποίησης Έκθεσης Απαίτησης χωρίς άδεια του Δικαστηρίου με βάση τη Δ. 25, όταν ήδη έχει καταχωριστεί Έκθεση Υπεράσπισης πριν από την τροποποίηση. Με δεδομένο ότι δεν είναι υποχρεωμένος, ο εναγόμενος, να καταχωρίσει τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης ή εκ νέου την ίδια με την αρχική του Έκθεση […]

Read More…